Hvad er et konsekvensområde

Områder forbeholdt produktionsvirksomheder skal fremadrettet friholdes for anvendelse, der ikke har tilknytning til disse virksomheder. I sådanne områder tillades ikke omdannelse til formål, der kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomhederne. Et konsekvensområde kan betegnes som en ”opmærksomhedszone”. Dvs. en zone, der tydeliggør, hvor kommunen skal være særlig opmærksom på de produktionsvirksomheder, der ligger tæt på. Kommunen skal inden for denne zone i sin planlægning tage højde for, at der bliver taget tilstrækkeligt med hensyn til de tæt ved beliggende virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder for at undgå miljøkonflikter. Der kan fx stilles krav om afværgeforanstaltninger eller afstandskrav.