Regler for høringssvar

Når du skriver dit høringssvar skal du være opmærksom på:

Et høringssvar skal indeholde en præcis henvisning til hvilke dele af kommuneplanen, du forholder dig til. Dit høringssvar offentliggøres så snart, du trykker på [Send]. Tjek derfor dit svar igennem en ekstra gang, før du afsender det.

Hvis der alligevel skulle vise sig at være fejl i dit svar, så kan du kontakte det ansvarlige center (fremgår af høringssiden) og henvise til hvilken høring, der er tale om.

Når vi modtager dit høringssvar, vil du modtage en kvitteringsmail. Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil centeret samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling.

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet.