Ændret drift pga. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har ændret drift pga. Corona-restriktioner.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der har ændret drift. 

Luk alle
Åben alle

Opdateret den 18. januar 2021: 

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er i drift, dog begrænses sociale fællesaktiviteter pga. Corona-restriktioner.

NB: Helsingør Kommune har den 8. januar 2021 fået påbud om midlertidigt besøgsforbud på Plejehjemmet Montebello og Plejehjemmet Birkebo. Påbuddene er nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona-virus.

Beboerne på de to plejecentre har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Se påbud om midlertidigt besøgsforbud på Montebello

Se påbud om midlertidigt besøgsforbud på Birkebo

Helsingør Kommune har pr. 11. og 12. december 2020 fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidigt besøgsforbud på henholdsvis Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og Plejehjemmet Grønnehaven. 

Se påbud om besøgsforbud på HRT

Se påbud om besøgsforbud på Plejehjemmet Grønnehaven

For øvrige plejehjem gælder, at smittetallene i Helsingør Kommune er så høje, at kommunen har modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på plejecentre mv.

Se påbud om besøgsrestriktioner pr. 18. november 2020

Se fastholdelse af påbud pr. 9. december 2020

Se fortsat påbud om besøgsrestriktioner pr. 17. december 2020

Helsingør Kommune har den 17. december fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der ændrer det eksisterende påbud om besøgsrestriktioner på plejecentre mv., således at der er mulighed for, at en beboer i sin egen bolig kan få besøg af yderligere to faste nære pårørende ud over den faste nærmeste pårørende, dog ikke mere end to besøgende ad gangen, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020.

Der er mulighed for, at beboeren kan få besøg af flere besøgende i de udendørs faciliteter.

Der er krav til brug af mundbind eller visir for besøgende, mens de befinder sig på fællesarealer indendørs.

Dagcentrene er fortsat åbne – og dagcenterbrugerne vil hjælpes ind via indgange, hvor de ikke møder plejehjemsbeboere.

Cafeer på plejehjemmene og på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er lukket for udefrakommende gæster.

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper - og med brug af mundbind eller visir, indtil træningen starter, og efter træningen slutter. Selvtrænere kan ikke benytte plejehjemmenes faciliteter for øjeblikket.

Aktivitetscentrene Hamlet og Oasen samt foreningshuse for seniorer er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Cafeen på Hamlet er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Der tilbydes pt. ikke pårørenderådgivning i grupper. Aktiviteten er i stedet omlagt til individuel rådgivning, som kan ske enten ved personligt fremmøde eller via telefon – ud fra en konkret og individuel vurdering.

Gruppebaserede sundhedsindsatser er omlagt til digital deltagelse eller telefonrådgivning. Det vil dog være muligt at melde sig til kommende kurser i 2021. Hold øje med information på følgende sider:

Socialområdet er åbent

Tilbud under socialområdet er åbne. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for tilbud på socialområdet.

Besøgsrestriktioner på botilbud

Både private og offentlige botilbud i Helsingør Kommune er omfattet af besøgsrestriktioner, som du kan læse om i orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dit botilbud, så skal du kontakte botilbuddet. Dette gælder indtil videre. 

Værnemidler på sociale tilbud

  • Borgere og brugere af sociale tilbud i Helsingør skal ikke bruge værnemidler
  • Medarbejdere og besøgende på sociale tilbud i Helsingør skal bruge værnemidler (maske eller visir).

Læs mere i retningslinjerne fra ministeriet: 

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Bekendtgørelse om ret til lokalt at fastsætte besøgsrestriktioner

 

Opdateret 8. december 2020

Borgerservice

Borgerservice har lukket for tidsbestilling via kommunens hjemmeside indtil videre. Dette skyldes COVID-19 og de skærpede restriktioner.

Du kan kontakte os på kommunens hovednummer 49 28 28 28 for rådgivning og eventuel bestilling af tid til personlig betjening, hvis du har en akut henvendelse, der kræver fysisk henvendelse.

Jobcenteret

Ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret.

Jobcenterets medarbejdere arbejder hjemmefra. Det betyder, at samtaler i jobcenteret holdes telefonisk, medmindre du har en anden aftale med din jobkonsulent.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk. Du skal ikke møde op personligt i forbindelse med din ansøgning. 

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice på tlf. nr. 49 28 28 28.

Opdateret den 8. december 2020.

Corona-hotline for virksomheder

Hvis du mangler information om, hvordan din virksomhed skal forholde sig i forbindelse med restriktioner eller udbrud af Covid-19, kan du orientere dig via diverse links på denne side, eller du kan kontakte Helsingør Kommunes Corona-hotline for virksomheder på tlf. 49 28 25 07, e-mail: onestop@helsingor.dk

Se information fra Erhvervsstyrelsen, der er målrettet kommunerne, som er omfattet af de nye restriktioner:

Virksomhedsguide - nye restriktioner

Få en mobil testenhed til arbejdspladsen

Regionen tilbyder nu test af ansatte i større virksomheder med minimum 100 ansatte. Virksomheden skal desuden have mindst 20 km. til nærmeste teststed.

Opfylder din virksomhed disse krav, og ønsker du at få en mobil-testenhed ud og teste ansatte, skal du sende en mail til Region Hovedstaden: covid19-test@regionh.dk

Skriv til Region Hovedstaden

Få gratis hjælp og sparring

Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub tilbyder alle virksomheder gratis hjælp og sparring  - bl.a. i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. 

Læs mere om tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden

- eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Få overblik over retningslinjer og hjælpepakker

Det hele er samlet på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide:

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Spørgsmål og svar om restriktioner i forskellige brancher kan du læse mere om her:  

Branchespecifikke retningslinjer

Seneste nyt fra myndighederne

Politiet har samlet seneste nyt fra myndighederne:

Seneste nyt fra myndighederne

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33. 

Erhvervsstyrelsens hotline: Tlf. 72 20 00 34

Helsingør Kommunes hotline for virksomheder: Tlf. 49 28 25 07

Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice: Tlf. 49 28 34 06

Arbejdsfordeling

Reglerne for arbejdsfordeling er blevet mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skift af type af arbejdsfordeling undervejs. Samtidig er der oprettet en ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling gældende fra den 14. september 2020.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STAR's hjemmeside. Spørgsmål og svar omkring den nye, midlertidige arbejdsfordeling findes også på STAR's hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Hotline til STAR's virksomhedsservice: Tlf. 72 20 03 50, alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Plakater og andet materiale

Plakater om at forebygge smitte kan du hente hjemmesiden coronasmitte.dk

Se infomateriale om Covid-19

Opdateret den 8. december 2020.

Fra den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021 er kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne, svømmehallen og øvrige indendørs idrætsanlæg lukket.

Se mere på institutionernes hjemmesider.

Opdateret den 1. januar:

Skoler

Fra den 4. januar og frem til den 7. februar er alle elever som udgangspunkt hjemsendt, og de får fjernundervisning. Fjernundervisningen vil i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

Undervisningen tilrettelægges i forhold til elevernes alder og vil være en blanding af virtuel undervisning og opgaver. Der vil være fag, det ikke er muligt at fjernundervise i, så skoledagen bliver anderledes.

Eleverne i kommunens specialtilbud, herunder Nygård Skole, Team V mm., skal stadig møde op til fysisk nødundervisning på skolen. Fritidstilbuddene er også åbne for disse elever.

Sårbare børn og unge kan også fortsat møde op til fysisk nødundervisning på skole. Det sker efter aftale.

Der etableres nødpasning og fysisk nødundervisning for elever i 0.– 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning.

Dagtilbud

Dagtilbud er åbne. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte, som giver en anderledes hverdag for børnene.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12.

I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post. Du skal bruge NemID.

Hjælp til informationer på et andet sprog?

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk