Ændret drift pga. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har ændret drift pga. Corona-restriktioner. Læs bl.a. om besøgsrestriktioner på botilbud.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der har ændret drift. 

Luk alle
Åben alle

Opdateret den 2. marts 2021: 

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er i drift, dog begrænses sociale fællesaktiviteter pga. Corona-restriktioner.

Ophævelse af besøgsrestriktioner på alle plejecentre og HRT i Helsingør Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 25. februar 2021 givet adgang for besøgende til alle kommunens plejecentre - og den 1. marts 2021 til de midlertidige døgnpladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT).

Se ophævelse af besøgsrestriktioner på plejehjem

Der er fortsat krav til brug af mundbind eller visir for besøgende, mens de befinder sig på fællesarealer indendørs. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger skal følges ved besøget.

Dagcentre, aktivitetscentre mv.

Dagcentrene er fortsat åbne – og dagcenterbrugerne vil hjælpes ind via indgange, hvor de ikke møder plejehjemsbeboere.

Cafeer på plejehjemmene og på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er lukket for udefrakommende gæster.

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper - og med brug af mundbind eller visir, indtil træningen starter, og efter træningen slutter. Selvtrænere kan ikke benytte plejehjemmenes faciliteter for øjeblikket.

Aktivitetscentrene Hamlet og Oasen samt foreningshuse for seniorer er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Cafeen på Hamlet er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Der tilbydes pt. ikke pårørenderådgivning i grupper. Aktiviteten er i stedet omlagt til individuel rådgivning, som kan ske enten ved personligt fremmøde eller via telefon – ud fra en konkret og individuel vurdering.

Gruppebaserede sundhedsindsatser er omlagt til digital deltagelse eller telefonrådgivning. Det vil dog være muligt at melde sig til kommende kurser i 2021. Hold øje med information på følgende sider:

Opdateret 15. april 2021

Socialområdet er åbent

Tilbud under socialområdet er åbne. Forsamlingsforbuddet på fem personer gælder ikke for tilbud på socialområdet.

Værnemidler på sociale tilbud

  • Borgere og brugere af sociale tilbud i Helsingør skal ikke bruge værnemidler.
  • Medarbejdere og besøgende på sociale tilbud i Helsingør skal bruge værnemidler (maske eller visir).

Besøgsrestriktioner på botilbud

Grundet stigende incidenstal har Styrelsen for Patientsikkerhed pålagt en række botilbud besøgsrestriktioner. Se hvilke, det drejer sig om, og de konkrete regler, i brevet herunder. Besøgsrestriktionerne er foreløbigt gældende pr. 13. april og fire uger frem.

Påbud til Helsingør Kommune vedr. besøgsrestriktioner

 

Opdateret 7. april 2021:

Borgerservice

Borgerservice har igen åbent for bestilling af pas, kørekort og NemID med tidsbestilling. Tidsbestilling sker via Helsingør Kommunes hjemmeside.

Jobcenteret

Ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret.

Jobcenterets medarbejdere arbejder hjemmefra. Det betyder, at samtaler i jobcenteret holdes telefonisk, medmindre du har en anden aftale med din jobkonsulent.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk. Du skal ikke møde op personligt i forbindelse med din ansøgning, men i stedet ringe på telefon 49 28 32 20 på din første ledighedsdag.

Du kan tidligst være berettiget til ydelse fra den dag, hvor du ringer til jobcenteret.

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice på tlf. nr. 49 28 28 28.

Opdateret den 24. februar 2021.

Corona-hotline for virksomheder

Hvis du mangler information om, hvordan din virksomhed skal forholde sig i forbindelse med restriktioner eller udbrud af Covid-19, kan du orientere dig via diverse links på denne side, eller du kan kontakte Helsingør Kommunes Corona-hotline for virksomheder på tlf. 49 28 25 07, e-mail: onestop@helsingor.dk

Se information fra Erhvervsstyrelsen, der er målrettet kommunerne, som er omfattet af de nye restriktioner:

Virksomhedsguide - nye restriktioner

Få en mobil testenhed til arbejdspladsen

Regionen tilbyder nu test af ansatte i større virksomheder med minimum 100 ansatte. Virksomheden skal desuden have mindst 20 km. til nærmeste teststed.

Opfylder din virksomhed disse krav, og ønsker du at få en mobil-testenhed ud og teste ansatte, skal du sende en mail til Region Hovedstaden: covid19-test@regionh.dk

Skriv til Region Hovedstaden

Få gratis hjælp og sparring

Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub tilbyder alle virksomheder gratis hjælp og sparring  - bl.a. i forhold til økonomi og likviditet. 

Læs mere om tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden

- eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Få overblik over retningslinjer og hjælpepakker

Det hele er samlet på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide:

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Spørgsmål og svar om restriktioner i forskellige brancher kan du læse mere om her:  

Branchespecifikke retningslinjer

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33

Erhvervsstyrelsens hotline: Tlf. 72 20 00 34

Helsingør Kommunes hotline for virksomheder: Tlf. 49 28 25 07

Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice: Tlf. 49 28 34 06

Arbejdsfordeling

Reglerne for arbejdsfordeling er blevet mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skift af type af arbejdsfordeling undervejs. Samtidig er der oprettet en ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling gældende fra den 14. september 2020.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STAR's hjemmeside. Spørgsmål og svar omkring den nye, midlertidige arbejdsfordeling findes også på STAR's hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Hotline til STAR's virksomhedsservice: Tlf. 72 20 03 50, alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Plakater og andet materiale

Plakater om at forebygge smitte kan du hente hjemmesiden coronasmitte.dk

Se infomateriale om Covid-19

Opdateret den 23. april 2021:

Idræts- og foreningsliv:

Børn og unge op til 18 år og voksne over 70 år kan igen dyrke indendørs idræt. For børn og unge op til 18 år er alle indendørs foreningsaktiviteter samt musik- og billedskoler (ikke sang) åbne.

For indendørs idræt/foreningsliv gælder følgende:

For børn og unge op til 18 år gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Både trænere/undervisere og udøvere er omfattet af de 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.

For voksne over 70 år gælder et forsamlingsloft på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørs idræt gælder følgende:

Forsamlingsloftet er på 50 personer for udendørs idræt i organiseret regi.

Forsamlingsloftet omfatter alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.

Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Se også Helsingør Kommunes idrætsanlægs hjemmeside

Helsingør Kommunes biblioteker:

Bibliotekerne er åbne igen, dog ikke med selvbetjent åbningstid. Der er krav om coronapas.

Der er stadig mulighed for at reservere materiale via helsbib.dk og afhente det ved kommunens biblioteker (uden at komme indenfor og derfor uden coronapas). Man kan også aflevere udendørs.

Læs mere på bibliotekernes hjemmeside

Helsingør Kommunes Museer

Værftsmuseet er åbent.

Åbningstider:
Torsdag-søndag kl. 12-16
Lørdag kl. 10-14

Museet Skibsklarerergården åbner den 8. maj.

Åbningstider fra den 8.maj-28. juni:

Lørdag kl. 10-14
Søndag kl. 12-16

Helsingør Bymuseum åbner til juni.

Følg med på museernes hjemmeside

Helsingør Svømmehal

Svømmehallen er atter åben for svømmeundervisning i foreningsregi, men der er endnu ikke offentlig adgang.

Se mere om Helsingør Svømmehal

 

Opdateret den 5. maj 2021:

Skoler

Fra den 6. maj 2021 er elever på alle klassetrin fysisk tilbage i skole hver dag. Fritidstilbud (SFO og klub) er åbne.

Undervisningen sker fortsat ud fra nødbekendtgørelsen, og skoledagen kan derfor se anderledes ud end det oprindelige grundskema. Skoledagen organiseres ud fra de til enhver tid gældende regler i forhold til afstand, hygiejne mv.

De nærmere retningslinjer ifm. genåbningen bliver meldt ud fra de enkelte skoler via AULA.

Dagtilbud

Dagtilbud er åbne, og vi har et godt og trygt tilbud til alle børn, der har brug for pasning. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte. Forældre og andre besøgende på 12 år eller derover skal bruge mundbind, hvis de befinder sig indendørs i dagtilbuddet.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12.

I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post. Du skal bruge NemID.

Hjælp til at oversætte beskeder og breve fra dagtilbud og skoler til andre sprog?

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk