Selvtest til pårørende

Hvis du er pårørende til en borger i hjemmeplejen eller på plejehjem, over 85 år, kan du få antigenselvtest hos kommunen.

Sundhedsstyrelsen forventer desværre, at vi er på vej ind i en ny bølge af covid-19. Derfor har de allerede nu indført en række tiltage, som vi i Helsingør kommune selvfølgelig følger.

Vi udleverer nu antigenselvtest til pårørende til +85-årige på plejehjem og HRT, og borgere som modtager hjemmepleje.

Alle plejehjem og HRT vil have antigenselvtest til rådighed og vil udlevere til pårørende på forespørgsel.

Pårørende til +85 årige der modtager hjemmehjælp vil kunne hente antigenselvtest på alle kommunens plejehjem og HRT.