Legater og priser

Læs om vores forskellige legater og priser.

Luk alle
Åben alle

Fælleslegatet kan søges af personer med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune, der ikke har formue og ikke ejer fast ejendom.

Ansøgere, der kan komme i betragtning til en legatportion er:

 • Enlige forsørgere med børn under 18 år.
 • Forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år.
 • Førtids- og folkepensionister uden formue.

Der udbetales max. en legatportion pr. husstand.

Legatportionens størrelse er afhængig af hvor mange ansøgninger, vi modtager. Typisk vil det være ca. 200-500 kr. pr. legatportion.

Ansøgningen skal kortfattet indeholde oplysning om følgende:

 • Dit fulde navn.
 • Din folkeregisteradresse.
 • Dit cpr.nr.

Ansøgere, der er berettiget til en legatportion, får beløbet indsat på deres NemKonto i december 2021.

Vi skal modtage din ansøgning med posten, eller digitalt med din NemID.

Gå til det digitale ansøgningsskema

Eller send din ansøgning med post til:

Helsingør Kommune
Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
Mærket: Fælleslegat
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Helsingør uddeler hvert år i december en Handicappris. Her på siden kan du indstille en kandidat til prisen.

Handicapprisen uddeles hvert år i december måned. Prisen blev første gang uddelt den 3. december 2009, på FN's internationale handicapdag.

Prisen kan fx gives til:

 • En lokal ildsjæl
 • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap
 • En organisation eller institution, der har fremmet lige muligheder for personer med handicap
 • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt
 • Et byggeri, hvor der er medtænkt adgang for personer med handicap

Ved vurderingen af modtageren tænkes også ud over de traditionelle rammer. Prisen drejer sig ikke kun om fysisk tilgængelighed og jobskabelse, selvom begge dele naturligvis skal med.

Indstil din kandidat

Du kan indstille en kandidat til prisen frem til den 30. oktober 2020 klokken 12.00.
Det er altid muligt at indstille kandidater, også selvom fristen er overskredet. I disse tilfælde indgår indstillingerne i puljen det følgende år.

Sidste års vinder

Sidste års vinder af handicapprisen, der uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december, var Ole Hansen. Der blev lagt vægt på Ole Hansens livslange indsats for udviklingshæmmede borgere i Helsingør Kommune.
Gennem sin vedholdende og konstruktive indsats i Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør har Ole Hansen givet liv til begrebet ’ildsjæl’ og opnået store konkrete resultater.
Han har blandt andet været dybt involveret i opførelsen af bofællesskaberne Løntoften og boligerne på Anna Anchers Vej. Gennem sit mangeårige engagement har han også haft stor praktisk betydning for dagligdagen i bofællesskaberne og borgernes trivsel.

Vindere gennem årene

2009: Snoezelhuset v/Birgit Nørgaard og Grit Stenderup
2010: Helsingør Handicapsvømning
2011: Holdet bag Lydavisen
2012: Brugerrådet ved Café Liv
2013: De frivillige bag Hornbæk Bådeklub Mini-12 gruppen v/Ove Hansen
2014: Tower Brasserie i Helsingør Bycenter
2015: Kvickly Prøvestenen v/Claus Ljungdahl
2016: Nickie Lindegaard (træner for Special Olympic håndboldhold)
2017: IMCD Danmark
2018: Klub Liv og Motion
2019: Ole Hansen (Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør)

Helsingør Medaljen gives til borgere, der har ydet en særlig indsats for Helsingør Kommune. Du kan stille forslag til kandidater til uddeling i 2020.

Hvem kan få medaljen?

Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et særligt område eller for hele Helsingør Kommune.

Medaljen kan tildeles personer, der har gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af, eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.

Alle kan stille forslag til modtagere

Forslag til kandidater, der kan modtage Helsingør Medaljen, kan gives af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder og foreninger, der har tilknytning til Helsingør Kommune.

Årlig uddeling i december

Økonomiudvalget træffer beslutning om hvem, der skal modtage medaljen. Vurderer Økonomiudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogen, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Omvendt kan der godt uddeles flere medaljer samme år. Uddeling af medaljer sker primært forud for årets sidste byrådsmøde. De valgte kandidater bliver kontaktet direkte.

Helsingør Medaljen 2019 blev uddelt til to kandidater mandag den 16. december 2019. De to medaljer gik til henholdsvis Anette Lauritsen, tidligere leder af Kirkens Korshærs herberg Stubben, og til arkitekt Per Godtfredsen for sit store og utrættelige arbejde i forbindelse med den bevarende sanering af de gamle huse og karreer i Helsingør bykerne.

Statut for Helsingør Medaljen

Helsingør Medaljen historisk set

Tidligere modtagere af Helsingør Medaljen

 

Miljøprisen tildeles hvert år en virksomhed, en forening, en institution eller enkeltperson, der har gjort en indsats for et renere miljø.

Miljøprisen blev stiftet i 1988 af Ejendoms- og Miljøudvalget. Miljøprisen er en ærespris. 

Formålet er:

 • At øge interessen for et renere miljø i Helsingør Kommune.
 • Opfordre til at så mange som muligt gør en indsats for miljøet.


Hvem kan få Miljøprisen?

Det kan virksomheder, foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der har gjort en indsats for et renere miljø i Helsingør Kommune.

Prisvinderen bør have udført en ekstraordinær, ikke lovmæssig pålagt indsats, som har forbedret miljøet.

Eksempler på aktiviteter: 

 • Indført renere teknologi.
 • Indført ekstraordinære forureningsbegrænsende foranstaltninger.
 • Indført forskønnelsesaktiviteter.
 • Stået for informations- og oplysningsaktiviteter.


Indstil en kandidat til Miljøprisen

Du indstille en kandidat til miljøprisen ved at sende en mail til Center By, Land og Vand på blv@helsingor.dk.


Fakta om Miljøprisen

Miljøprisen uddeles ved et arrangement i løbet af efteråret. Ved samme arrangement kan kandidaterne udstille plancher, der beskriver deres miljøindsats.

Miljøprisen er normalt en kunst- eller brugsgenstand eller et pengebeløb på maksimalt 20.000 kroner. Dommerkomiteen kan dele prisen mellem flere kandidater.

Dommerne er: Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget, formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, amtsformanden for Friluftsrådet i Region Hovedstaden og miljøchefen i Helsingør Kommune.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk