Fælleslegatet for Helsingør Kommune

Fælleslegatet kan søges af personer med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune, der ikke har formue og ikke ejer fast ejendom.

Ansøgere, der kan komme i betragtning til en legatportion er:

  • Enlige forsørgere med børn under 18 år.
  • Forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år.
  • Førtids- og folkepensionister uden formue.

Der udbetales maksimalt en legatportion for hver husstand.

Legatportionens størrelse afhænger af, hvor mange ansøgninger vi modtager. Typisk vil legatet være på ca. 200-500 kr. 

Ansøgningen skal kortfattet indeholde oplysninger om:

  • Dit fulde navn.
  • Din folkeregisteradresse.
  • Dit cpr.nr.

Hvis du som ansøger er berettiget til en legatportion, bliver beløbet indsat på din NemKonto i december 2021.

Vi skal modtage din ansøgning med posten, eller digitalt med din NemID senest den 29. oktober 2021.

Gå til det digitale ansøgningsskema

Eller send din ansøgning med post til:

Helsingør Kommune
Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
Mærket: Fælleslegat
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Skriv sikkert til Center for Job, Borgerservice og Teknologi