Miljøprisen

Miljøprisen tildeles hvert år en virksomhed, en forening, en institution eller enkeltperson, der har gjort en indsats for et renere miljø.

Miljøprisen blev stiftet i 1988 af Ejendoms- og Miljøudvalget. Miljøprisen er en ærespris. 

Formålet er:

  • At øge interessen for et renere miljø i Helsingør Kommune.
  • Opfordre til at så mange som muligt gør en indsats for miljøet.
Luk alle
Åben alle

Det kan virksomheder, foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der har gjort en indsats for et renere miljø i Helsingør Kommune.

Prisvinderen bør have udført en ekstraordinær, ikke lovmæssig pålagt indsats, som har forbedret miljøet.

Eksempler på aktiviteter: 

  • Indført renere teknologi.
  • Indført ekstraordinære forureningsbegrænsende foranstaltninger.
  • Indført forskønnelsesaktiviteter.
  • Stået for informations- og oplysningsaktiviteter.

Du indstille en kandidat til miljøprisen ved at sende en mail til Center By, Land og Vand på blv@helsingor.dk.

Miljøprisen uddeles ved et arrangement i løbet af efteråret. Ved samme arrangement kan kandidaterne udstille plancher, der beskriver deres miljøindsats.

Miljøprisen er normalt en kunst- eller brugsgenstand eller et pengebeløb på maksimalt 20.000 kroner. Dommerkomiteen kan dele prisen mellem flere kandidater.

Dommerne er: Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget, formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, amtsformanden for Friluftsrådet i Region Hovedstaden og miljøchefen i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.