Borger

Arkitektur er mere end mursten og beton

I marts 2021 blev det besluttet, at Helsingør Kommune skal have sin første arkitekturpolitik, der bygger videre på en række arkitekturpolitiske mål fra 2003. Derfor har byudviklingsafdelingen BYLAB sammen med det tidligere By,- Plan- og Miljøudvalg siden august arbejdet på et forslag til den nye politik, som nu er sendt i høring. Frem til den 20. februar er borgerne inviteret til at komme med input og idéer.

Sara Mørch McKinley, der er arkitekt og projektleder på kommunes nye arkitekturpolitik fortæller her, hvorfor hun mener arkitektur er noget, som vi er fælles om – og hvorfor det er vigtigt, at vi har en holdning til kvaliteten af vores omgivelser.


Et mødested, som fx denne badebro ved Espergærde Havn, er også arkitektur

Hvorfor er det vigtigt, at borgere og virksomheder engagerer sig i kommunens arkitekturpolitik?

Arkitektur er afsindig vigtigt, fordi det er alt det der omgiver os i dagligdagen – der hvor vi bor, arbejder og færdes. Både facader, byrum, stisystemer, bygninger, beplantning og ja, badebroer. Og som mennesker bliver vi påvirket af vores omgivelser. Forskningen viser, at vi bliver sundere og gladere, når vi opholder os i byrum og omgivelser, der fungerer og er indbydende.

Attraktive og velholdte bygninger og bydele er mere levende og trygge og oplever generelt en øget ejendomsværdi. Så det er vildt vigtigt. Det er netop ikke kun et spørgsmål om æstetik. Derfor har vi, der arbejder med arkitektur i kommunerne også et ansvar for at skabe attraktive og bæredygtige fysiske rammer, der fungerer både socialt, æstetisk, økonomisk og klimamæssigt.

Kan du give et eksempel på, hvordan arkitektur påvirker os?

Hvis vi på vores villavej beslutter at skabe et mødested, så styrker vi vores sociale sundhed. Vi vil komme til at se og tale mere med vores naboer, børnene vil komme ud og lege sammen på gaden, bilerne kører langsommere og det vil tilsammen gøre lokalområdet mere attraktivt. Altså positive effekter, som alle får gavn af – ofte også økonomisk og bæredygtighedsmæssigt.

Eller hvis skolen skaber uderum, der giver børnene lyst til at bevæge sig, så skaber det både mentalt - og fysisk trivsel for eleverne. God arkitektur kommer alle til gavn. Det er også derfor, at politikken pointerer, at vi har et fælles ansvar for arkitekturen.

Hvordan skal den nye arkitekturpolitik bruges konkret?

Politikken skal bruges i dialogen mellem byggeriets mange forskellige parter og i den politiske behandling af byudviklingssager. Når vi udvikler projekter, planer og forslag, vil administrationen og politikerne fremover tage udgangspunkt i arkitekturpolitikkens pejlemærker og se på, hvordan projekterne lever op til kommunens krav og ønsker til arkitektur. Det kommende Arkitekturråd skal understøtte vores arbejde med at bruge politikken i praksis, når den er vedtaget.

Læs og kommentér på forslag til arkitekturpolitik

Hvordan vil I sikre, at den kommer til at blive brugt aktivt?

En god arkitekturpolitik er et værktøj, som kan leve i flere årtier. Men det kræver at den bliver brugt aktivt i sagsbehandling og i det politiske arbejde. Og at den kommer ud og leve blandt borgere og virksomheder i kommunen, for eksempel med arkitekturvandringer, debatarrangementer og i dialog med kommunens fagfolk, når man vil bygge nyt eller om.

Hvad betyder arkitektur for dig i dit liv?

Det betyder rigtig meget for mig at bo i omgivelser, der hjælper mig til at koble af, men også at jeg nemt kan komme omkring. Så derfor bor jeg på kanten mellem by og land. Jeg kan kigge langt over markerne, men jeg kan stadig cykle til en station.

Helt personligt er jeg optaget af, hvordan landsbymiljøer kan udvikle sig ind i fremtiden. Hvilken rolle skal landsbyen spille i fremtidens Danmark? I min egen landsby har jeg fx taget initiativ til et landsbylaug, hvor vi arbejder med at skabe mere fællesskab, mere biodiversitet og bedre stisystemer, så det er let at mødes og at komme omkring på cykel og til fods.

På den måde kan alle bidrage til god arkitektur. Derfor vil jeg også gerne opfordre til, at man hopper ind på hjemmesiden og giver sit besyv med, hvis man har lyst.

Læs og kommentér på forslag til arkitekturpolitik

Fakta om Arkitekturpolitikken

Seks arkitekturpolitiske pejlemærker sætter retningen for byudviklingen og skal medvirke til at bevare, udvikle og styrke kommunens fysiske rammer samt at øge opmærksomheden omkring kommunens arkitektoniske kvaliteter.

  • Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
  • Vi tager afsæt i stedet
  • Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
  • Vi skaber bebyggelser og byrum af høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
  • Vi udvikler bæredygtigt
  • Vi har fokus på inddragelse og dialog

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør