Borger

Borgermøde om eventuel HH-tunnel

I slutningen af januar offentliggjorde transportministeren resultatet af den statslige strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Analysen er bestilt i fællesskab af Sveriges og Danmarks regeringer og udarbejdet i et samarbejde mellem det danske Vejdirektorat og det svenske Trafikverket.

Formålet med analysen har været at tilvejebringe et overordnet beslutningsgrundlag for, om der skal arbejdes videre med planlægning af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Hvis regeringerne beslutter at gå videre med yderligere undersøgelser, vil næste fase være en egentlig forundersøgelse.

Kortet viser de to evt. tunneller under Øresund for hhv. togtrafik (øverst) og biltrafik.

Invitation til virtuelt borgermøde

Den 2. marts 2021 fra kl. 17-19 inviterer Helsingør Kommune til virtuelt borgermøde om den evt. kommende HH-tunnel.

Program:

• Velkomst ved Helsingør Kommune
• Præsentation af resultaterne af den strategiske analyse, ved Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
• Besvarelse af fremsendte spørgsmål til den strategiske analyse, ved Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen*
• Information om den videre proces, ved Helsingør Kommune

*Hvis du har spørgsmål til analysen, som du ønsker besvaret på mødet, kan du sende dem senest 24. februar 2021 på blv@helsingor.dk, emne ”Orienteringsmøde HH”.

Tilmeld dig borgermødet

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til blv@helsingor.dk, emne ”Tilmelding til orienteringsmøde om HH”. Du vil få tilsendt et link til det virtuelle møde, når vi kommer tættere på mødedatoen.

Skriv til Center for By, Land og Vand (BLV)

Se analysen i sin fulde længde

Se et resumé af analysen

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør