Borger

Byrådet sætter turbo på udfasning af gas

Det besluttede et stort flertal i Byrådet mandag den 19. december, hvor en ny varmeplan var på dagsordenen.

I Helsingør Kommune er godt 34 procent af boligerne opvarmet med naturgas, og varmeplanen fortæller, hvilke af disse boliger, der kan komme over på fjernvarme eller om de søge mod andre grønne varmekilder. Varmeplanen er en udmøntning af den aftale den tidligere regering indgik med KL i sommer om, at kommunerne inden nytår skal have vedtage en varmeplan, så borgere, som bor i områder med gas, får vished at vide, hvilke muligheder de har i fremtiden for at blive koblet på fjernvarmenettet eller for alternative varmekilder.

Planen er blevet til i samarbejde med Forsyning Helsingør, og der lægges op til en markant udvidelse af fjernvarmenettet frem mod 2030. Til den tid, vil de meste af Helsingør, Snekkersten og Espergærde være forsynet med fjernvarme. Beslutningen betyder, at de borgere, der bor i naturgasområderne og i dag ikke har fjernvarme, inden jul vil modtage en besked om, hvilke muligheder der er i fremtiden, der hvor de bor.

De steder hvor der ikke umiddelbart er planlagt fjernvarme er der efter ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget udarbejdet et mulighedskatalog over, hvilke alternativer der er til at fyre med gas. Desuden har Byrådet vedtaget, at kommunen skal understøtte muligheden for at etablere lokal varme i nogle af de større byområder, hvor Forsyning Helsingør ikke når ud. Eksempelvis i Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård. Administrationen udarbejder således et oplæg til Klima- og Bæredygtighedsudvalget om det spørgsmål til februar.

 

Borgmester Benedikte Kiær glæder sig over den nye varmeplan:

 

”Det betyder rigtig meget for hver enkelt husejer, at man får vished for, hvilke muligheder man har for at skifte gasfyret ud de kommende år. Vi har haft den fordel, at Forsyning Helsingør allerede havde en meget ambitiøs plan for udbygning af fjernvarmenettet. Den plan har vi kunnet tage udgangspunkt i, ligesom vi sætter gang i arbejdet med at udvikle alternative løsninger for dem, der ikke umiddelbart har udsigt til fjernvarme,” siger Benedikte Kiær.

 

Også formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Mette Lene Jensen, er glad for planen:

 

”Vi har et mål om, at vores fjernvarmeproduktion allerede i 2030 skal være 100 procent fossilfri, og at 90 procent af vores boligmasse skal være opvarmet uden brug af fossile brændstoffer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får sat turbo på udrulningen af fjernvarme. Desuden har det været vigtigt for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, at der også arbejdes med alternative grønne løsninger, der hvor fjernvarmen ikke når ud, og det er jeg rigtig glad for kommer med i planen” siger Mette Lene Jensen.

 

Fakta:

Langt de fleste af kommunens ca. 32.200 boliger er opvarmet med enten fjernvarme eller naturgas. Boligernes opvarmning er fordelt på følgende varmekilder:

  • Fjernvarme 44 %
  • Naturgas 34 %
  • Elvarme 11 %
  • Varmepumper 6 %
  • Olie 4 %
  • Fast brændsel 1 %

 

Der er således et potentiale for at konvertere over 12.200 husstande med gas- og oliefyr til fossilfri varmekilder.

 

Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør