Borger

God start på året for dagtilbud

Men med et lavt sygefravær blandt personalet og med et gennemsnit på 62 pct. af børnene, der møder ind, hænger hverdagen sammen. Det er dog kun et udtryk for, hvordan situationen er lige nu, og det kan ændre sig, understreger Niels Brockenhuus, leder af dagtilbud i Helsingør Kommune.

Vi oplever generelt et godt samarbejde med forældrene i de enkelte dagtilbud. Som det ser ud lige nu har ca. hvert tredje barn mulighed for at være hjemme. Det betyder, at hverdagen hænger sammen, og at smitterisikoen holdes nede, siger Niels Brockenhuus.

Samtidig har sygefraværet blandt personalet i kommunens dagtilbud ligget lavt den første uge ind i januar.

Et lavt sygefravær og få tilfælde af covid-19 tilfælde betyder, at det er muligt at holde dagtilbuddene åbne og forsat tilbyde pasning til dem, der har behovet. Det er både forældrene og medarbejdernes fortjeneste, siger Niels Brockenhuus.

Alle børn kan fortsat passes

Den 8. januar trådte skærpede retningslinjer på dagtilbudsområdet i kraft, som bl.a. gjorde det muligt for kommunerne at gøre brug af dimensionering. Dimensionering betyder, at pasningsgarantien i ekstraordinære situationer kan sættes ud af kraft, hvis mange medarbejdere fx er syge eller hjemsendt som nære kontakter. Det kan betyde, at åbningstiden ændres eller at færre børn kan passes.

Det har heldigvis ikke været nødvendigt at gøre brug af dimensionering. Vi håber selvfølgelig, at vi kan komme igennem de næste par måneder, uden at vi skal have det værktøj op af skuffen, lyder det fra Niels Brockenhuus.

Som en del af de nye retningslinjer er desuden en række opfordringer og anbefalinger til forældre og personale:

• Forældre opfordres til at holde børnene hjemme i det omfang det er muligt, hvis de fx selv er hjemsendt og ikke kan arbejde hjemmefra.
• Forældre opfordres til at holde 2 meters afstand til andre forældre og personale fx ved aflevering og afhentning.
• Børnene holdes så vidt muligt i faste grupper med udgangspunkt i deres stue.
• Forældre opfordres til at bære mundbind, når de kommer i dagtilbuddet.
• Personalet har forsat ret til at bære visir.

Du kan læse mere om retningslinjerne her

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt