Borger

Helsingør Kommune gør sig til klar til en endnu grønnere fremtid

Ikke alle har mulighed for at oplade elbilen i egen carport og for disse borgere vil det være afgørende for valget af en ny elbil, at de nemt kan få opladet bilen, når de færdes i det offentlige rum. Ligeledes vil det i fremtiden have stor betydning for besøgene, at der god mulighed for at oplade sin bil, når man besøger kommunen.

Derfor har Helsingør Kommune nu udarbejdet et forslag til Strategi for udviklingen af ladeinfrastruktur til elbiler i kommunen, som sendes i offentlig høring frem til den 11 maj 2021 .

Hvis du vil være med til at drøfte strategien, så har du mulighed for at deltage i et virtuelt borgermøde den 27. april fra kl. 17-19.

Tilmeld dig ved at skrive til klima@helsingor.dk 

Strategien sætter fokus på, hvordan kommunen kan bringe de offentlige p-pladser i spil for at udvikle et netværk af ladepunkter. Udviklingen af ladenetværket skal samtidig ske i et tæt samspil med erhvervslivet og almene boligforeninger, så der sikres en god sammenhæng og borgerne oplever en god service i det offentlige rum.

Sigtelinjen for strategien er, at der samlet etableres i størrelsesordenen 380 ladepunkter i det offentlige rum i kommunen, frem mod 2030.

Kommunale biler på el eller brint

Helsingør Kommune sætter i strategien også fokus på kommunens egen drift som virksomhed og arbejdsgiver. Dels for at sikre en plan for at leve op til Ladestanderbekendtgørelsen men også for at fastholde fokus på nødvendigheden af at omstille kommunens egen bilflåde.

Målet er, at mindst 50% af kommunens bilpark i 2030 skal være baseret på el eller brint. Det skal ske ved, at der ved køb/leasing af kommunale biler vælges el- eller brintbiler - medmindre merprisen overstiger 20%. Det fremgår af Plan for Klima og bærdygtighed 2030, som byrådet vedtog i 2019.

Vi skal være klar

Formand for By-, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky glæder sig over, at der nu kommer en langsigtet strategi for, hvordan der kommer flere elbiler i Helsingør Kommune:

Vi har en meget ambitiøs plan for klimaet, der blandt andet betyder, at vi skal være CO2 neutrale i 2045. Derfor skal vi også have langt flere til at vælge elbiler de kommende år, og det kræver blandt andet, at det bliver lettere at lade sin bil op.

- Der er ingen tvivl om, at vore ambitionerne i Helsingør Kommune rækker længere end de nuværende lovgivningsmæssige rammer giver mulighed for at realisere. Men for at være klar til at komme hurtigt i gang, så vælger vi at være på forkant og sætte ambitionerne allerede nu, siger Christian Holm Donatzky.

Strategien er suppleret med retningslinjer for administrationens håndtering af ansøgninger om etablering af ladestandere på offentlig vejareal. Dette for at sikre klarhed om de regler og hensyn, der skal håndteres i forbindelse med etablering af ladestandere på offentlige vejarealer.

Såvel strategien som retningslinjerne for administrationen skal revideres løbende, når der er ændringer i kommunens rammevilkår og på baggrund af de erfaringer der opnås med administrationen.  

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør