Borger

Hestemøllestræde er klar til fremtidens klimaudfordringer

Onsdag den 5. maj indvier Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør det nye Hestemøllestræde.

Gennem det seneste år har strædet fået ny granitbelægning på både fortov og kørebane, der matcher det historiske miljø i bykernen og som samtidig kan lede store vandmængder væk, så man undgår fx oversvømmede kældre i de gamle bygninger.

Samtidig er strædet blevet til gågadezone med nedsat hastighed, der er fortsat p-pladser men ingen kantstensparkering, ligesom strædet har fået ny beplantning og nye steder, man kan slå sig ned. Tanken er, at parkeringsområdet på sigt også kan bruges til mindre events som fx loppemarkeder.

Skov- og landskabsingeniør, Morten Brask Lauridsen har været projektleder i anlægsfasen, og ser frem til det første større regnskyl, hvor den nye belægning, gadens hældning og den nye regnvands-rende skal stå sin prøve.

Vi har lavet beregninger på, hvor store mængder vand, der kan ledes væk, så jeg stoler selvfølgelig på det fungerer. Det bliver spændende at følge med, siger Morten Brask Lauridsen.

Størstedelen af arbejdet er foregået under jorden, hvor ledningsnet og kloaker er renoveret, så man forhåbentlig kan undgå gravearbejder de næste mange år.

Mere klimatilpasning på vej

Renoveringen af Hestemøllestræde er et pilotprojekt i den investeringsplan for bykernen, som Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør i fællesskab har udarbejdet. Investeringsplanen har til formål at skabe flere løsninger i bykernen, der kan håndtere de udfordringer som klimaforandringerne skaber og samtidig sikre et visuelt udtryk, der matcher den gamle bykerne.

- Vi skal evaluere projektet over de kommende måneder, og se på om det er den rigtige udførselsmetode. Er det fx den belægning og den æstetik, vi også vil bruge fremover, siger Morten Brask Lauridsen.

Det næste projekt i investeringsplanen bliver gaderne i området ved Bramstræde og Hovedvagtstræde, der ligeledes skal have ny belægning, der kan føre vandet væk fra bygninger og kældre. Ifølge planen er næste etape planlagt til udførsel i 2023.

Nye forbindelser

Et andet formål med renoveringen er at styrke forbindelsen mellem den gamle bykerne og havnemiljøet med Kulturværftet, M/S Museet for Søfart og Kronborg. Man håber, at de nye attraktive byrum vil lede flere borgere og turister op til byen, når de fx har besøgt Kronborg – og omvendt.

Hestemøllestræde indvies officielt den 5. maj af borgmester Benedikte Kiær, formand for By,- Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky og formand for Forsyning Helsingør, Jens Bertram.

 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør