Borger

Presset økonomi kræver hurtig opbremsning

Borgmester advarer: Helsingør Kommunes økonomi er udsat for et voldsomt pres og der er brug for handling nu. Hård opbremsning af økonomien og nye tiltag, der rækker videre ind i 2024 er på vej.

Den seneste månedsopfølgning på Helsingør Kommunes budget for 2023 og det forventede regnskab taler sit eget dystre sprog. Der er udsigt til et merforbrug ved årets udgang i størrelsesordenen 70 mio. kr., hvis der ikke sættes ind nu.

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard ser på situationen med stor alvor:

Helsingør Kommunes økonomi er alvorligt presset. Krigen i Ukraine og den stigende inflation har givet os nogle uforudsete udgifter, men mere væsentligt har vi også nogle områder i kommunen, hvor udgiftspresset vokser langt mere end vi har budget til. Det er vi nødt til at se på nu. Jo længere frem på året vi kommer desto større udfordring.

Af månedsopfølgningen fremgår det, at udfordringerne ift. budgetoverholdelse forventes at ligge omkring 70 mio. kr. i 2023. Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Hertil kommer en generel større stigning i priserne end forudsat – hvilket udgør godt 15 mio. kr. - samt udgifter til de fordrevne ukrainere i kommunen på ca. 10 mio. kr.

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard peger på, at der både skal arbejdes med budgetterne på de særligt udfordrede områder og på tværs af kommunens områder for at håndtere de stigende priser. Samtidig understreger han, at det er en ledelsesmæssig forpligtelse at sikre budgetoverholdelse gennem handling:

”Helsingør Kommunes økonomiske politik og styringsprincipper gælder hele vejen rundt i kommunen, og den skal vi som ledere løbende forholde os til og handle efter. Det er et helt afgørende pejlemærke.”

Borgmester Benedikte Kiær forventer ikke hjælp ude fra – Helsingør Kommune skal lige som alle andre kommuner selv finde løsningerne:

Hvis vi læner os tilbage og tror, at regeringen og Folketinget kommer kommunerne til undsætning, så bliver vi slemt skuffet. Regeringens finanslovsforslag viser klart, at kommunerne selv skal håndtere de stigende priser ligesom vi også selv skal finde løsninger på de udfordrede områder. Det vil derfor være rettidig omhu at budgetforligskredsen hurtigt finder sammen og kigger ned i årets budget og bliver enige om, hvordan vi bedst bremser op. Jeg forventer, vi går en hård tid i møde. Som jeg ser det, er der ikke økonomis hjælp på vej fra regering og Folketinget– kommunerne er nødt selv at finde løsninger.

Borgmesteren forventer at indkalde budgetforligskredsen til møde straks efter påske.

 

Fakta:

Der er tre udvalg (Børne- og Undervisningsudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget), som har betydelige udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2023. Forslaget er, at disse udvalg genåbner budgetterne på det næstkommende møde i maj. Administrationen vil til disse møder fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgenes områder. På de øvrige udvalgsområdet skal der fortsat arbejdes med at få skabt balance i deres budgetter og ved konstaterede merforbrug agere på disse i form af at finde reduktioner eller omprioritere inden for egen ramme – evt. ved politiske beslutninger, hvis der er politisk behov herfor.

 

Direktionen vil sideløbende med dette i maj komme med forslag til andre tiltag på tværs af kommunen, som kan sikre budgetoverholdelse i 2023 ved at reducere udgifter i 2023, hvilket kan være tiltag med henblik på reducere indkøb, indføre forskellige former for begrænsninger i ansættelser og generel tilbageholdenhed.

 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør