Børneliv

Pædagoger udveksler erfaringer på tværs af dagtilbud

Børnene fra blå stue i Børnehuset Ålsgårde sidder på hver deres yogamåtte. De har netop tændt for deres ’yogaknap’ og har al opmærksomheden rettet mod Marie Buhl Borup.

Marie er til daglig pædagog i Børnehuset Hellebæk – men i dag er hun på besøg i Ålsgårde for at lave yoga med blå stues børn. Børnene iagttager hende opmærksomt – og det samme gør deres voksne, Ane Scheel Nielsen og Sophie Gotsæd. De lærer af Marie og hende yogaøvelser.

Marie begynder med yogaremsen: Jeg er en lille yogi, jeg smiler med hjertet, er noget af ordlyden. Børnene gentager den. Bagefter går de ’tur i skoven’ og møder forskellige dyr. De skal bl.a. hoppe som en frø, samle nødder som et egern og lette ben som en hund.

Øvelserne slutter med afslapning, hvor børnene ligger på hver deres måtte. De får en badeand i farvet plastic på maven og kan følge med i, hvordan den hæver og sænker sig i takt med deres vejrtrækning.

Udveksler erfaringer

Maries besøg i Børnehuset Ålsgårde er led i et øget samarbejde om pædagogikken på tværs af dagtilbuddene i ’distrikt nord’, som omfatter Børnehuset Ålsgårde, Børnehuset Hellebæk, Børnehuset Nyrup, Hallandsgården og Børnehuset Klatretræet i Hornbæk. Frisættelsen af dagtilbud har for alvor sat skub i samarbejdet, fordi den har givet anledning til at nytænke pædagogikken.

- Tanken er, at vi i vores forskellige børnehuse har kompetencer, som vi kan bruge til udvikling på tværs, fortæller Pia Lykke Johansson, leder i Børnehuset Ålsgårde:

- Tidligere har vi i de enkelte huse været tilbøjelige til at hyre dyre oplægsholdere eller praktikere som fx yoga-entusiaster eller andre eksterne fagpersoner. Men vi vil hellere kigge mere indad og værdsætte og bruge det, vi har i forvejen. Ud over de faglige og relationelle effekter ved samarbejdet på tværs er der også en økonomisk gevinst, fortæller Pia Lykke Johansson.

De fem dagtilbud i distrikt nord har forskellige styrker, som de kan lære fra sig af. Og yoga-besøget fra Hellebæk er et eksempel på, at nogen kan noget, som andre i netværket kan have glæde af.

Der gik nemlig ikke mange minutter, fra Ane og Sophie nævnte for Pia Lykke Johansson, at de gerne ville supplere den ugentlige rytmik på blå stue med yogaøvelser, til de var sat i kontakt med Marie fra Hellebæk.

Positivt stemt

På blå stue er yogaen slut efter et kvarter. Det er vigtigt at stoppe, mens alle børn fortsat kan bevare koncentrationen. Men måtterne ligger stadig på gulvet, og børnene leger på dem, mens Marie, Ane og Sophie udveksler erfaringer fra dagligdagen i deres respektive huse.

Marie fortæller fx, at et mål med yogaen er, at børnene får ro i krop og sind og bliver bedre til at aflæse hinanden.

- Det giver færre konflikter i dagligdagen. Fx er det rigtig fint, hvis børnene kan se, om andre har lyst til, at de rører ved dem, siger hun.

Ane og Sophie er meget positivt stemt over for yogaøvelserne og tænker helt bestemt, at de vil bruge nogle af dem i rytmikken fremover.

- Øvelserne spiller meget godt sammen med de ting, vi laver i forvejen, siger Ane. - Så det er bare om at finde på nogle historier som ramme for yogaen - og kaste os ud i det.

I det hele taget har Ane og Sophie været glade for Maries besøg, og de ser frem til at samarbejde mere med deres kolleger fra andre dagtilbud i fremtiden.

- Det har været meget lærerigt og spændende at høre om Maries erfaringer. Det er inspirerende at høre om, hvordan de har arbejdet med yogaen i Hellebæk – og nu kender vi hinanden, så hvis vi er i tvivl om noget, er det nemt at ringe til Marie og spørge, siger Sophie.

Netop båndet, som er skabt på tværs af de to dagtilbud, er en vigtig gevinst ved det nye samarbejde, understreger Pia Lykke Johansson.

- Samtidig med at vi hos os har fået nye redskaber til at lave yoga, er der også bundet nogle bånd mellem medarbejdere, som på længere sigt kan skabe nye platforme for samarbejde på tværs af børnehusene, slutter hun.

Pædagog Marie Buhl Borup fra Børnehuset Hellebæk er på gæstevisit i Børnehuset Ålsgårde for at lære yoga fra sig.

En badeand på maven øger børnenes fokus på deres vejrtrækning.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør