Erhvervsliv

Kiær: “Vi skal i fællesskab løse erhvervslivets udfordringer”

Den 18. januar bød borgmester Benedikte Kiær på kaffe og croissanter i Det Røde Værelse på Helsingør Rådhus. Temaet for mødet var det lokale erhvervsklima, og rundt om bordet sad repræsentanter fra Dansk Industri og lokale virksomheder.

Mødet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der fungerer som en opfølgning på Dansk Industris målinger af de danske kommuners erhvervsvenlighed.

- Det er vigtigt at have dialogmøder med aktører som Dansk Industri og lokale virksomheder. For at kunne få en god drøftelse af, hvad der virker, og hvad vi sammen kan gøre bedre. En kommune er et fællesskab, og vi skal i fællesskab løse de udfordringer der er, og bringe det videre, der virker, siger Benedikte Kiær.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

År efter år ligger Helsingør Kommune i den tunge ende i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet. I 2022 gik Helsingør fem pladser frem til en plads som nummer 84 blandt der 93 kommuner, der deltog i undersøgelsen.

Nogle af de største udfordringer for de lokale virksomheder er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og at flere tager en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor handlede en stor del af dialogmødet om uddannelse og arbejdskraft. Det er et område, Helsingør Kommune er klar til at tage fat på, gerne i samarbejde med Dansk Industri og de lokale virksomheder.

- Vi har mange gange drøftet erhvervsmålingerne med Dansk Industri. Vi har sammen kæmpet for at gøre målingerne bedre, men de bliver ikke for alvor bedre. Der er også en række faktorer, som adgang til bredbånd, planloven og Kongevejen, vi ikke kan gøre noget ved. I stedet vil vi kigge på de ting, vi kan ændre på. Bedre adgang til arbejdskraft og en indsats for at få flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse er nogle af de ting, hvor vi sammen kan rykke, siger Benedikte Kiær.

 

Forslag om frikommune

Ifølge Benedikte Kiær, kan Helsingør Kommune blandt andet blive bedre til at rekruttere arbejdskraft fra Sverige, hvor arbejdsløsheden er større end i Danmark. Helsingør har fx en fælles jobmesse med Helsingborg den 28. februar.

- Vi arbejder med, hvordan vi kan få den markedsført bedre og få endnu mere ud af den, siger Benedikte Kiær.

Og så vil Helsingør Kommune se på, om det er muligt at fjerne unødvendigt bureaukrati og papirarbejde fra virksomhederne. Dansk Industri foreslår, at Helsingør Kommune kan søge om at blive frikommune og dermed slippe for nogle af de statslige krav til bureaukrati.

- Det kunne være spændende at blive frikommune på erhvervsområdet. Det vil vi gerne arbejde videre med Dansk Industri om, siger borgmesteren.

Lokalt samarbejde

Claus Ishøy, direktør i Carmo, der producerer plastkomponenter til medicoindustrien, var med til mødet.

Han mener, at lokale virksomheder som Carmo, kan være med til at løse udfordringerne med mangel på faguddannet arbejdskraft.

- Vi har et medansvar for at vise de unge, nogle af de muligheder, man har med en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor foreslår jeg et mere struktureret samarbejde mellem lokale virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, fortæller Claus Ishøy.

Eksempelvis ved de færreste unge, hvad man kan bruge en uddannelse som automatiktekniker eller plastmager til. Hvis de kommer i erhvervspraktik eller til åbent hus på Carmo, vil de kunne se, at det er to helt essentielle uddannelser i forbindelse med den grønne omstilling.

- Det er et langt sejt træk, hvis vi skal have flere til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse og dermed give virksomhederne bedre adgang til uddannet arbejdskraft. Og det er ekstremt vigtigt, at det foregår i samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen, siger Claus Ishøy.

Det initiativ tager borgmester Benedikte Kiær med glæde imod.

- Jeg glæder mig dagligt over, at vi har et lokalt erhvervsliv som er meget klar til at tage ansvar for vores fælles udfordringer. Dette initiativ er så prisværdigt, for det kræver fælles tiltag, hvis vi skal sikre, at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Fra venstre mod højre: Ron Amir, DI; Jørgen Simonsen, Nordtag; Benedikte Kiær, borgmester; Bjarne Havshøi, Trelleborg Sealing Solutions; Claus Ishøy, Carmo; Stella Hansen, konstitueret kommunaldirektør; David Nilsson, Murerfirmaet Lars M Nilsson samt områdeleder ved Helsingør Kommune Morten Østergaard.

 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør