Erhvervsliv

Mere sortering af erhvervsaffald

Byrådet har vedtaget et nyt regulativ for erhvervsaffald, der betyder, at man som virksomhed i højere grad skal sortere sit affald og sørge for, at det bliver bortskaffet korrekt. 

Erhvervsaffald er alt affald fra service-, handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder.

De nye regler betyder, at du i højere grad skal sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Erhvervsaffald til genbrug er ikke kommunens ansvarsområde, når det afleveres direkte til en registreret affaldsmodtager eller –indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Da de skærpede krav til sortering af affald med henblik på en øget genanvendelse kræver mere plads til opstilling af containere, opfordrer kommunen virksomhederne fx i Helsingør Bymidte til at samarbejde om innovative indsamlingsløsninger for de forskellige affaldstyper.

Læs det nye regulativ for erhvervsaffald

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør