Seniorliv

Borgere med KOL kan få hjælp via skærmen

Når man lider af KOL, har man behov for, at sundhedsfagligt personale løbende følger ens sygdom, så man kan tage en evt. forværring i opløbet. Det betyder hyppige kontroller på ambulatorier eller hos egen læge.

Fra omkring den 1. september kan det imidlertid blive lidt lettere at være KOL-ramt i Helsingør Kommune. Til den tid begynder HRT, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, nemlig at tilbyde såkaldte telemedicinske konsultationer til borgere med KOL. 

- De relevante borgere vil få et opstartsbesøg af mig eller min kollega Gitte. Vi har udstyr med til borgeren, så han eller hun dagligt kan måle sin puls og iltmætning i blodet. Og en tablet, så borgeren kan taste resultaterne ind og sende dem til os, forklarer Mads Skovgaard Stoubæk, som er én af to telemedicinske sygeplejersker på HRT.

Meningen er, at kontakten mellem borgeren og HRT - efter opstartsbesøget - kan klares via skærmen. Via de indsendte resultater kan sygeplejerskerne følge med i, om sygdommen er under kontrol, eller om borgeren er ved at få det værre og måske skal en tur forbi deres læge eller sygehuset.

- Vi kan ikke helbrede KOL, men vi kan bremse forløbet og måske hindre, at folk får det så meget værre, at de skal indlægges, siger Jeanne Rosenø Hvidberg, afdelingsleder på HRT.

En stor lettelse

Sygeplejersken giver også borgeren redskaber til at forstå sin sygdom og handle på det, fx når iltmætningen i blodet falder.

- Det er klart, at vi skal vurdere, hvilke borgere der vil have gavn af telemedicinen. Borgeren skal jo kunne betjene det måleudstyr, vi kommer med – og en tablet, siger Jeanne Hvidberg.

Mads Skovgaard Stoubæk peger på, at det for nogle KOL-ramte borgere vil være en stor lettelse at kunne klare flere konsultationer hjemmefra.

- Det kan være voldsomt udmattende for en KOL-ramt borger at skulle til kontrol på sygehuset. Det er en større udflugt, når man har problemer med at få vejret, siger han.

Telemedicinsk hjemmemonitorering er ved at blive rullet ud i hele Region Hovedstaden, og i øjeblikket er der pilotprojekter i gang i København og Lyngby-Tårbæk. Erfaringerne er gode.

- Borgerne er begejstrede, fordi det er dejligt nemt for dem, at de kan blive hjemme, fortæller Mads Skovgaard Stoubæk.

Jeanne Hvidberg peger på, at Corona-perioden har vænnet borgerne til, at ting kan foregå via en skærm. Og Mads Skovgaard Stoubæk glæder sig meget til at få de første borgere med i folden.

- Der er ingen tvivl om, at telemedicin er fremtiden, og det er spændende at få lov at være med fra starten i fremtidens sygepleje.

Planen er, at borgere med hjertesvigt bliver de næste, som får tilbudt telemedicinsk hjemmemonitorering. Indsatsen skal rulles ud fra begyndelsen af 2024.

- Når man inddrager borgerne i deres egen sygdom og samtidig går over til digitale konsultationer, får man frigivet noget tid. De ressourcer kan bruges på andre borgere, siger Jeanne Hvidberg.

Fakta:

  • Det er politisk besluttet, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal rulles ud over hele Danmark.
  • I Region Hovedstaden lider 2500 borgere af KOL.
  • I Region Hovedstaden er der pt. pilotprojekter i gang for KOL-ramte i Lyngby-Tårbæk og Københavns Kommune. Fra den 1. september i år tilbyder Helsingør Kommune telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-ramte borgere.
  • De KOL-ramte skal måle og registrere iltmætning i blodet, puls, vægt og rejse-sætte-sig-test.
  • Fra januar 2024 vil også borgere med hjertesvigt blive tilbudt telemedicinsk hjemmemonitorering.
  • Ifølge Region Hovedstaden er formålet med det telemedicinske tilbud til borgere med KOL:
    • At styrke borgerens tryghed og mestring af sygdom og livssituation med KOL.
    • At borgeren selv bliver i stand til at varetage og forstå egne målinger og symptomer, og derigennem i højere grad kan tage ansvar for egen sygdom - med støtte fra det sundhedsfaglige personale via telemedicin.

Mads Skovgaard Stoubæk er én af de to telemedicinske sygeplejersker hos HRT.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør