Borger

Aftale om nyt ketchercenter underskrevet

Tirsdag den 28. september underskrev borgmester Benedikte Kiær på Helsingør Kommunes vegne kontrakten med totalrådgiver Christensen & Co samt hovedentreprenør Juul og Nielsen, der i løbet af de næste knap to år skal stå for at opføre det nye ketchercenter for badminton og tennis. 

Det nye center kommer til at bestå af den eksisterende badmintonhal samt to nye tennishaller, der skal erstatte de to haller på Sommarivaområdet, hvor der i fremtiden skal være boliger. De nye haller bygges i samme stil som den nuværende badmintonhal, og det vindende forslag skal nu videre bearbejdes i projektperioden, inden byggeriet går i gang.

Projektet har et samlet budget på 53 millioner kroner, og det forventes at stå færdigt i sensommeren 2023.

Fakta

Helsingør Kommune skal etablere et samlet ketchercenter for badminton og tennis. Ketchercenteret opføres ved den eksisterende badmintonhal på Nordre Strandvej 14, Helsingør.

Ketchercenteret vil bestå af

 • Den eksisterende badmintonhal med allerede tilknyttede omklædningsfaciliteter (der istandsættes).
 • To nye tennishaller med hver én bane
 • Fælles samværsarena bestående af:
 • Foyer
 • Klublokale
 • Mødelokaler
 • Omklædningsfaciliteter
 • Toiletter
 • Depoter og andre birum
 • Udearealerne indrettes med nye p-pladser og i respekt for helhedsplanen for Sommarivaområdet.
 • Den eksisterende tilbygning til badmintonhallen nedrives.
 • Anlægsbudget 53 millioner kroner
 • Ketchercenteret forventes af stå færdig i sensommeren 2023

Illustration af det nye fælles samværsareal (skitsen skal viderebearbejdes, så der kan ske justeringer af den endelige løsning)

Illustration af udearealer (skitsen skal viderebearbejdes, så der kan ske justeringer af den endelige løsning)

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær, administrerende direktør Vibeke L. Lindblad fra Christensen og Co samt administrerende direktør Tommy Nielsen fra Juul og Nielsen underskriver aftalen. 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør