Forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Alle kommuner skal ifølge Barnets Lov § 15 stk. 2 udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt vedtages af byrådet og offentliggøres.

Handleplanen er gældende for alle medarbejdere i Helsingør Kommunes enheder, der arbejder med børn og unge. Alle medarbejdere skal vide, hvordan man handler ved mistanke eller konkret viden om vold og overgreb mod børn. Det vil sige, at alle medarbejdere skal kende indholdet af beredskabsplanen.

Den seneste version af Helsingør Kommunes beredskabsplan er fra februar 2024.

Underretninger

Hvis du vil lave en underretning, så kan du gøre det digitalt: Link til siden om underretninger

Få beredskabsplanen på mail

Hvis du ønsker at få tilsendt beredskabsplanen pr. mail, så kan du bestille den:

Bestil beredskabsplan

Skriv en korrekt e-mail

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

Generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf.: 25 31 33 93.

Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post