Social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Alle kommuner skal ifølge Barnets Lov § 15 stk. 3 udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

I Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal være én indgang i SSP for henvendelser fra borgere og medarbejdere vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Én indgang sikrer, at det er nemt og hurtigt at få hjælp.

Den seneste version af Helsingør Kommunes beredskabsplan er fra marts 2024.

Hvis du ønsker at få tilsendt beredskabsplanen pr. mail, så kan du bestille den:

Bestil beredskabsplan for Social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Skriv en korrekt e-mail

SSP

Sydvej 17
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 18


Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post