13 daginstitutioner fik deres DGI-certifikater

Inden udgangen af 2016 får alle daginstitutioner i Helsingør Kommune papir på, at de er bevægelsesinstitutioner.

13 daginstitutionsledere fra Helsingør Kommune markerede i mandags ved en komsammen i Børnehuset Snerlen, at deres børnehuse er blevet DGI-certificerede bevægelsesinstitutioner.

På dagen fik de overrakt et skilt til at hænge på væggen i deres institutioner – et meget håndgribeligt bevis på, at de er blevet bevægelsesinstitutioner. Men der er mange andre beviser på, at bevægelse er kommet i højsædet i børnehusene, fortæller de to ledere, David Seebach fra Kasserollen og Helle Grangaard fra Spiloppen.

- Vores tankegang har ændret sig. Vi tænker bevægelse ind i vores dagligdag, ind i de planlagte aktiviteter og samværet med børnene, fortæller David Seebach:

– Vi udfordrer børnene på andre måder end hidtil, for eksempel ved længere gåture, indendørs og udendørs forhindringsbaner etc., hvor børnene lærer deres egen krop bedre at kende, og de bliver mere bevidste om egen kunnen.

Helle Grangaard supplerer:
- Vi har skemalagt en halv times bevægelseslege som en del af vores dagsprogram. Og vi er blevet mindre forsigtige på børnenes vegne. For eksempel lader vi dem klatre nogle vildere steder end før. Vi har lært ordet ’kompetenceskrammer’: Når børnene får lov at prøve forskellige ting af, bliver de mere selvhjulpne. Og så må vi acceptere, at det af og til koster nogle skrammer og blå mærker.

Godt for personalegrupperne

Begge ledere peger på, at certificeringsforløbet har været godt for deres personalegrupper.

- Vi har haft det sjovt i forløbet. For mig, der leder en sammenlagt institution, har det været en rigtig god måde for personalet i de to huse at lære hinanden at kende på, siger Helle Grangaard.

Bevægelse giver fantastisk humør

På dagen holdt DGI Nordsjællands formand Per Frost Henriksen og borgmester Benedikte Kiær taler.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan kalde jer for bevægelsesinstitutioner. Det er så vigtigt, at vores børn har mulighed for at bevæge sig og træne deres motorik i dagligdagen. Vi ved jo fra undersøgelser, at det påvirker indlæringen positivt, når børn har en god motorik. Og så bliver man i fantastisk humør af at bevæge sig, sagde Benedikte Kiær blandt andet.

Inden 2016 er omme, er alle daginstitutioner i Helsingør Kommune DGI-certificerede bevægelsesinstitutioner.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer