Borgermøde om trafikplan for Hornbæk

Torsdag den 6. oktober er der borgermøde om trafikplanen. Det sker kl. 18 i kantinen på Hornbæk Skole.

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en trafikplan for Hornbæk. Det er målet, at planen skal understøtte visionerne for byen og til alle tider sikre, at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Der afholdes åbent borgermøde om trafikplanen torsdag den 6. oktober kl. 18 på Hornbæk Skole, i kantinen.

Et udkast til trafikplan for Hornbæk blev drøftet på et borgermøde den 26. april 2016 på Hornbæk Skole. Kommunens Teknik- Miljø- og Klimaudvalg behandlede efterfølgende rapporten på deres møde den 6. juni. På dette møde blev rapporten taget til efterretning, og den planlagte proces med yderligere trafikanalyser over sommeren og et efterfølgende nyt borgermøde blev besluttet.

Trafikanalyser over sommeren

Der har over sommeren været foretaget forskellige trafikanalyser for den kørende trafik, fodgængere og parkering i byen. Resultaterne af sommerens trafikanalyser er nu indarbejdet i et nyt udkast til trafikplan for Hornbæk.

På mødet vil repræsentanter for det rådgivende ingeniørfirma MOE gennemgå udkastet til ”Trafikplan for Hornbæk”, hvorefter der vil være mulighed for at drøfte trafikplanens indsatsområder.

Efter borgermødet tilretter MOE trafikplanen i forhold til input fra borgermødet, hvorefter trafikplanen forelægges Teknik, Miljø og Klimaudvalget til endelig godkendelse.