Det gamle bibliotek rives ned

Helsingør Kommune river det gamle bibliotek på Marienlyst Allé ned og genbruger materialerne til en midlertidig parkeringsplads på Kampfeltgrunden.

I uge 7 påbegynder Helsingør Kommune nedrivningen af det gamle bibliotek på Marienlyst Allé.
Det forventes, at nedrivningen tager cirka fire uger, og i perioden vil støjende arbejde ikke kunne undgås.

Mens nedrivningen står på, vil der være færre parkeringspladser ved det gamle bibliotek end sædvanligt.

Byggematerialer genbruges

Da de nedrevne byggematerialer skal genbruges som underlag for en midlertidig parkeringsplads på Kampfeltgrunden, vil disse materialer blive liggende på biblioteksgrunden, indtil de fornødne tilladelser til etablering af parkeringspladsen er givet.

Herefter vil disse materialer blive nedknust og udlagt på Kampfeltgrunden. Det forventes, at parkeringspladsen kan etableres i maj.

Resterne af det gamle bibliotek har ligget hen på grunden i længere tid. Oprindelig var meningen, at fundamentet og bygningskroppen skulle indgå i den nye Skolen i Bymidten. Men da der kommer helt nye planer for skolebyggeriet, har Helsingør Byråd givet grønt lys for, at bygningen rives ned.

Hvad der skal bygges, afventer den igangværende tilbudsrunde, hvor forventelig fire arkitektfirmaer skal komme med deres bud på en løsning for grunden, der skal huse musikskole, udskoling og en idrætshal.