Elever kom med bud på løsning af flygtninges udfordringer

I uge 3 havde alle elever i Helsingør Kommune Boost-uge, hvor de skulle komme med innovative bud på, hvordan vi kan gøre flygtninge til medborgere.

På alle Helsingør Kommunes skoler arbejdede eleverne i uge 3 med udfordringen ’Mennesker på flugt - fra flygtning til medborger’. Eleverne skulle komme med innovative bud på, hvordan vi kan gøre det nemmere for flygtninge at blive medborgere i det danske samfund.
Og idérigdommen var stor hos eleverne. Det var tydeligt, da 7. klasserne på Grydemoseskolen i Espergærde ved ugens slutning fremlagde deres projekter for en gruppe af elever fra de internationale klasser på ungdomsskolen.

I alt otte flygtninge mellem 14 og 18 år lyttede til fremlæggelserne. Og de var enige om, at de danske elever kom med mange spændende bud på at løse nogle af de udfordringer, man står med som flygtning.

- Der var gode forslag til, hvordan det kan blive nemmere at få uddannelse og arbejde og lære om dansk kultur, sagde Alaa efter fremlæggelserne. Hun er flygtet fra Syrien med sin familie og har været i Danmark i halvandet år.

Blandt 7. klassernes bud på produkter til flygtninge var en app med et overblik over, hvilke job man kan bruge sin uddannelse fra eksempelvis Syrien i. Der var også et par 3D-briller, som kunne navngive de ting, man kiggede på, på dansk. Dem var Ahmad, også fra Syrien, glad for. Han har været i Danmark i et år, og sproget er en udfordring for ham.

Har lært rigtig meget

For de danske elever var det spændende at møde flygtningene og fremlægge for dem.
- Vi har lært rigtig meget om flygtninge, siger Laura og Signe fra 7. b.

De har også været glade for at arbejde ud fra Boost-kompasset, som er en metode udtænkt af Boost – Design to Improve Life. Kompasset sætter populært sagt en innovativ arbejdsgang på formel. Det vil sige, at eleverne på en uge bevæger sig fra research- og idéfasen over produktudvikling til et færdigt produkt og en fremlæggelse.

- Det har været en anderledes og sjov måde at arbejde på, men også lidt frustrerende, fordi vi ikke fik så meget tid i hver af faserne. Vi skulle hele tiden videre til noget nyt. Men det var sjovt, at vi endte med et færdigt produkt, fortæller Laura og Signe.

Meget glad for ugen

Emnet for Boost-udfordringen er valgt af politikerne i Helsingør Byråd, og Christian Holm Donatzky, som er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, er meget glad for den måde, ugen er forløbet på.

- Jeg har været på både Hellebækskolen og Nordvestskolen, og det, der især har slået mig, har været elevernes energi og entusiasme, siger han og fortsætter:

Det virker, som om eleverne er glade for den måde at arbejde på, og det er jo også en af pointerne. At eleverne bliver udfordret af virkelige problemer, som de så skal finde på innovative løsninger på.

- ’Fra flygtning til medborger’ må siges at være den mest omtalte problemstilling lige nu, ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Lokale dommerkomiteer på skolerne har valgt de bedste projekter fra Boost-ugen ud, og de går videre til en battle den 3. marts.
- Jeg er imponeret over det, jeg har set indtil videre, og glæder mig til at nærstudere de projekter, der bliver sendt videre til battle, siger Christian Holm Donatzky:

- Vi har igangsat Boost, fordi fremtidens problemer ikke bliver løst af nutidens svar. Vi har brug for unge, der kan tænke nyt og kreativt. Børn skal ikke kun kunne svare rigtigt på de samme spørgsmål. De skal også turde lave fejl og kunne tænke nyt. Det er dét, der udvikler vores samfund. Jeg vil gerne takke både elever, personale, forældre og vores samarbejdspartnere for den energi, de lægger i Boost.

Fakta

• ’Boost – Innovativ Skole i Helsingør’ har til formål at gøre Helsingør Kommunes skolesystem førende i Danmark på innovation og kreativitet. Udgangspunktet er den seneste folkeskolelov, hvor det står anført, at innovation skal indgå i alle fag.
• Trekløveret bag ’Boost - Innovativ Skole i Helsingør’ er Helsingør Kommune, Professionshøjskolen Metropol og INDEX: Design to Improve Life®. Derudover bliver de faglige organisationer BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening løbende inddraget i forløbet.
• Eleverne i Helsingør Kommunes skoler bliver over de kommende år præsenteret for tre udfordringer, hvoraf den første netop er løst.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Eleverne fra 7. klasse på Grydemoseskolen fremlagde deres innovative projekter for en gruppe flygtninge fra de internationale klasser.