Fodspor viser vejen til skole

Center for By, Land og Vand har lagt fodspor ud for eleverne på Skolen ved Kongevej.

Fredag før sommerferien mødte 20 af de kommende 0. klasses elever fra Skolen ved Kongevej op i krydset ved Kongevejen/Stubbedamsvej for at se medarbejdere fra Center for By, Land Og Vand lægger fodspor ud for dem. Formanden for By, Land og Vand Udvalget, Johannes Hecht-Nielsen, var der ligeledes for at se de nye fodspor, dele is ud til børnene og få en snak med dem om, hvor vigtigt det er at vise hensyn til hinanden i trafikken.

Baggrunden for de nye fodspor er, at en del af skolerne i Helsingør Kommune efter sommerferien ændrer struktur. I den forbindelse bliver Skolen ved Kongevej til indskolingsskole og skal fremover kun rumme elever fra 0.-2. klasse.

Strukturændringen vil formentlig få stor betydning for trafikafviklingen omkring skolen særligt om morgenen.
Forhåbentlig vil mange forældre vælge at følge deres børn til skole til fods eller på cykel – det vil lette presset på de ganske få afsætnings- og parkeringsmuligheder, der er umiddelbart ved siden af skolen.

En sjovere tur til skole

Der vil dog naturligvis altid være nogle, der af den ene eller anden årsag kører deres børn i bil til skole. For at minimere presset på afsætningsmulighederne ved skolen og sikre de mest optimale og trygge forhold for de børn, der går og cykler til skole, henvises de forældre, der ønsker at parkere og følge deres børn ind i skole, til parkering på pladsen ved Svingelport.

Ruten fra parkeringspladsen til skolen er markeret med grønne fodspor på fortovet samt en løbende afstandsangivelse. Markeringen kan forhåbentlig få flere børn til at synes, at det er sjovere at parkere ved Svingelport og gå den lille tur til skole.

Derudover kan markeringen minde forældrene om, at der faktisk ikke er længere end 240 meter at gå. Desuden har vi erfaring med, at markeringer på skolevejen giver god anledning til positiv dialog om trafikken med børnene.