Folkeskoleelevernes trivsel er steget

Skoleeleverne i Helsingør Kommune trives en lille smule bedre end sidste år.

Så er resultaterne af den årlige trivselsmåling, der fortæller, hvordan det går med elevernes trivsel i folkeskolerne, på gaden.

Målingen, der udspringer af folkeskolereformens mål om at styrke elevernes trivsel, blev foretaget første gang i foråret 2015. I den nye rapport kan man læse, at Helsingør Kommune er gået frem på tre ud af fire parametre i forhold til sidste år, nemlig faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden.

På den sociale trivsel ligger eleverne på samme høje niveau som sidste år.

Elevernes trivsel er nu på niveau med landsgennemsnittet på alle parametre.

- Helsingør Kommune er gået frem på den faglige trivsel, og det er meget glædeligt. Men vi skal rykke os på alle parametre, også på den sociale trivsel. Vi er meget optagede af, at eleverne skal trives bedre end de gør i dag, og tror på, at projektet Boost – innovativ skole i Helsingør er et af midlerne til at give en varieret og motiverende skoledag. Desuden sætter vi i skoleåret 2016/2017 et særligt fokus på forebyggelse og bekæmpelse af mobning, siger centerchef for Dagtilbud og Skoler, Rikke Reiter.

 

Systematisk arbejde med trivsel

Resultaterne af trivselsmålingen bliver brugt til at arbejde systematisk med elevernes trivsel og undervisningsmiljøet på skolerne – både på skolerne som helhed og i de enkelte klasser, og indgår som en del af kvalitetsrapporten.

- Jeg glæder mig over den positive udvikling på det her område. Skolebørnenes trivsel er utrolig vigtig for deres læring og generelle trivsel, så vi skal fortsætte det gode arbejde ude på skolerne, og så skal vi selvfølgelig prøve om vi kan gøre det endnu bedre næste år, siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky.

Læs mere om Undervisningsministeriets trivselsmåling

Fakta:

Eleverne i 4.-9 klasse har svaret på 29 spørgsmål i målingen. Spørgsmålene kan inddeles i fire kategorier. For eleverne på 0.-3. klassetrin opstilles ikke kategorier.
• Social trivsel: Handler om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
• Faglig trivsel: Handler om elevernes opfattelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
• Støtte og inspiration i undervisningen: Handler om elevernes opfattelse af motivation og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og støtte.
• Ro og orden: Handler om elevernes opfattelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.