Bredt forlig om Helsingør Kommunes budget for 2017-2020

Et bredt udsnit af Helsingør Kommunes politikere har indgået et forlig om budgettet for 2017-2020.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået et forlig om kommunens budget for perioden 2017-2020.

Fokusområderne i budgetforliget er Helsingør Kommune som en attraktiv bosætningskommune og værtskommune. Tilsvarende er der i forliget besluttet, at der skal igangsættes initiativer, som styrker det forebyggende arbejde over for sårbare unge.

Forligsparterne er også enige om, at kommunen skal opleves som et trygt sted at bo, og at dette skal ske ved blandt andet at nedbringe antallet af unge kriminelle. Samtidig skal der tages hånd om de ældre borgere – hvor antallet af genindlæggelser skal mindskes.

Forliget afspejler også et fokus på en effektiv administration og et budget, der udviser økonomisk ansvarlighed.

Læs budgetforligsteksten

Det endelige budget vedtages på byrådsmødet mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.