Helsingør Kommune åbner svømmecamp for 2000 folkeskoleelever

Borgmester Benedikte Kiær åbnede den 2. september kommunens nye koncept for svømmeundervisning i folkeskolen, H2O-Camp.

To ugers intensiv svømmeundervisning kombineret med undervisning i livredning og førstehjælp bliver en realitet for alle elever i 3. 4. og 5. klasse frem mod august 2017. H2O-Camp, som konceptet hedder, skal erstatte den eksisterende svømmeundervisning i folkeskolen.

Ideen er baseret på tankerne omkring den åbne skole, hvor skolen åbner sig mod det omkringliggende samfund og trækker foreningsliv, erhvervsliv, frivillige osv. helt ind i skolen. Formålet er at styrke børnenes læring og berige skolen med perspektiver udefra.

- I Helsingør vil vi gerne gå foran og vise vejen for nye måder at lave skoleudvikling på. Med H2O-Camp går vi hele vejen og laver åben skole for fuld styrke med inddragelse fra både svømmeklub, livredningstjeneste og beredskab, siger borgmester Benedikte Kiær.

To gange en times svømmeundervisning

I løbet af de to uger, eleverne er på camp, modtager de to gange en times svømmeundervisning om dagen, som trænere fra Helsingør Svømmeklub står for. De mellemliggende timer underviser Nordsjællands Kystlivredningstjeneste i bade- og strandsikkerhed, og kommunens eget beredskab underviser i førstehjælp.

Det hele foregår i tæt samarbejde med skolens pædagogiske personale, der følger undervisningen hele tiden og tager hånd om det enkelte barns læring og trivsel.

Og campen er noget, som falder i elevernes smag.

- Jeg har lært at svømme længere, end jeg kunne før, fortæller Gustav Hviid fra 4. klasse på Byskolen, som sammen med sine klassekammerater er med på den første H2O-Camp. Han har aldrig gået til svømning, men nu plasker han lystigt rundt og svømmer med sine kammerater.

Det samme gør Hannah Scheibel Kolstrup.

- Jeg synes, det sjoveste har været at springe fra vipper, og jeg er også blevet bedre til at svømme, siger hun.

 

Skoleudvikling af allerfineste kvalitet

Ideen til H2O-Camp opstod, fordi kommunen ønskede at spare på elevernes bustransport til og fra svømmehallen. I Center for Dagtilbud og Skoler gik man derfor i tænkeboks for at undersøge, hvordan svømmeundervisningen kunne blive mere effektiv og samtidig tilgodese elevernes læring. Resultatet blev H2O-Camp.

- Det, der startede som et effektiviseringsforslag, er blevet skoleudvikling af allerfineste kvalitet. Det synes jeg virkelig er godt gået. Det er et godt eksempel på, at faglig nytænkning og effektivisering kan "gå hånd i hånd", siger Benedikte Kiær.

Målsætningen for H2O-Camp er, at 85 pct. af eleverne skal være svømmeduelige efter de to uger på camp. Det betyder, at de skal kunne svømme 200 meter uden stop, hvor af de 50 er på ryggen.

- I juni måned blev afholdt en pilotcamp, og her fulgte et hold forskere fra Syddansk Universitet elevernes udvikling. Allerede efter første uge var 52 pct. svømmeduelige, så de første resultater tegner meget lovende, siger Merete Bonke, som er strategisk konsulent i Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune.

Udvalgsformand Christian Holm Donatzky fra Børne- og Uddannelsesudvalget glæder sig over de lovende resultater.

- Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi i Helsingør Kommune kan bruge den åbne skole til at løfte eleverne. Jeg håber, at vi kan være til inspiration for andre kommuner, og at vi kan bruge inspirationen fra H2O-Camp i andre fag, siger han.

Læs mere om H2O-Camp