Helsingør Kommune forbedrer tilgængeligheden

Helsingør Kommune sætter øget fokus på fodgængerområder og gangarealer i kommunens byrum og naturområder med en ny tilgængelighedsplan.

Tilgængelighed har indflydelse på den bevægelsesfrihed, kommunen kan tilbyde sine borgere, erhvervsdrivende og besøgende.

Tilgængelighedsarbejdet handler om at skabe god adgang til gøremål i både hverdag og fritid og til Helsingør Kommunes kultur, natur og historie. God tilgængelighed sikrer god fremkommelighed for alle – familien med en lille i klapvognen, det ældre par med dårligt syn eller borgeren i kørestol.

- Det glæder mig meget, at Helsingør Kommune har fået ny tilgængelighedsplan. Vi vil gerne sikre, at vores by er så attraktiv som overhovedet muligt, og her spiller tilgængeligheden en stor rolle. Uanset hvor godt fysisk vi fungerer, har vi alle en berettiget forventning om og krav på at kunne bevæge os mest muligt ubesværet gennem kommunens byrum og naturområder. Tilgængeligheden er vigtig for os alle sammen, siger Johannes Hecht-Nielsen, formand for udvalget for Teknik, Miljø og Klima.

Handleplan for det fremadrettede arbejde

’Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder’ ender ud i en handleplan for kommunens fremadrettede arbejde med tilgængelighed. Handleplanen forløber over perioden 2016-2019, hvor der årligt er afsat 250.000 kr. til arbejdet med tilgængelighed.

Tilgængelighedsplanen er udarbejdet af Center for By, Land og Vand i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Ældrerådet og Dansk Fodgænger Forbund.

Helsingør Kommune og følgegruppen har valgt at fortsætte samarbejdet og har derfor etableret en dialoggruppe, der fremover mødes én-to gange årligt for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder.

Har du input eller spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, blv@helsingor.dk eller 49 28 28 28.

Læs tilgængelighedsplan for byrum og naturområder