Helsingør Kommune indgår ny kulturaftale

Helsingør Kommune har som en af 15 kommuner indgået en ny Kulturaftale, som har til formål at udvikle og synliggøre regionen som attraktiv.

Den 8. april blev hovedstadsområdets nye kulturaftale, Kulturmetropolen 2016-19, vedtaget politisk. Kulturaftalen er et samarbejde mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet, der har til formål at udvikle og synliggøre regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens borgere såvel som besøgende.

- Borgerne er ligeglade med kommunegrænserne. De går efter de gode kulturoplevelser. Derfor går vi sammen for at styrke kulturlivet i regionen yderligere. Med Kulturmetropolen sætter vi kulturmetropolens borgere i centrum og sikrer, at de mærker effekterne ved at være borger i en sammenhængende kulturmetropol med flere og bedre kulturtilbud,  udtaler Sengül Deniz, udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune og politisk formand for Kulturmetropolen.

Det er en enig politisk styregruppe, bestående af kulturudvalgsformændene fra samtlige 15 kommuner, der har besluttet, at Kulturmetropolen skal realiseres i kraft af følgende 3 indsatser:

1)    Musikmetropolen
Der skal udvikles en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft gennem udvikling af talenter – både elite og bredde samt udvikling af events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

2)    Unge i samskabelse med kulturlivet
Kulturmetropolen skal arbejde for at øge de unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

 3)    Festivaler og events
Kulturmetropolen skal understøtte udviklingen af nye regionale festivaler og events samt udbredelsen og udviklingen af eksisterende, der samler og brander kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og kulturturister.

Erfaringer fra Øresundsaftale
Kulturaftalen, Kulturmetropolen 2016-19, bygger ovenpå erfaringerne fra den seneste kulturaftale, KulturMetropolØresund 2012-15, og videre på kulturmetropolens 10 – årige vision om at gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol. 

De deltagende kommuner er: Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.

Kulturaftalesekretariatet er placeret i Ishøj Kommune.