Helsingør Kommune lukker bygning 5 på Byskolen

Trods faldende PCB-niveau i bygning 5 på Byskolen vælger Helsingør Kommune at lukke bygningen senest den 1. oktober i år.

Senest den 1. oktober vil alle elever være flyttet fra bygning 5 på Byskolen, hvor der er målt spor af PCB i luften.

Helsingør Kommune har i samarbejde med Teknologisk Institut løbende foretaget målinger af PCB-niveauet i bygning 5 på Byskolen for at sikre sig, at det er forsvarligt at bruge bygningen til undervisning. I den forbindelse har kommunen henholdt sig til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Her angives det, at bygninger, hvor der måles PCB-niveau inden for værdierne 300-3000 ng/m3, kan anvendes. Der skal dog foretages forbedringer.

Målsætning om yderligere fald

Helsingør Kommune har hele tiden haft en målsætning om, at PCB-niveauet generelt skulle falde yderligere og komme nærmere den nedre grænseværdi på 300 ng/m3.

I den seneste rapport fra Teknologisk Institut fremgår det, at der er en faldende tendens. Det bekræfter, at de tiltag, kommunen har iværksat, har haft en positiv virkning, men Helsingør Kommune havde gerne set et endnu bedre resultat.

- Værdierne er ikke alle kommet under det ønskede niveau på 300 ng/m3, og det vil kræve forholdsvis store investeringer i PCB- sanering, hvis målet skal nås. Set i lyset af at bygning 5 skal rives ned i 2019, giver det ikke mening at foretage en større investering nu. Derfor har vi valgt at lukke bygningen, siger Michael Christensen, centerchef for Økonomi og Ejendomme.

Skoleledelsen går nu i gang med at udarbejde en plan for, hvor børnene skal undervises fremover, når bygningen fraflyttes.