Helsingør Kommune opsiger kontrakt med privat leverandør af sygepleje

På grund af misligholdelse af kontrakten er aftalen med den private leverandør Stabil Pleje ApS opsagt med øjeblikkeligt varsel.

Helsingør Kommune har med øjeblikkeligt varsel opsagt kontrakten med privat leverandør Stabil Pleje ApS, hvad angår levering af sygepleje til kommunens borgere. Opsigelsen skyldes en væsentlig misligholdelse af kontrakten fra leverandørens side.

Stabil Pleje ApS har på nuværende tidspunkt 60 borgere, som er visiteret til hjemmesygepleje, og som selv har valgt Stabil Pleje som deres leverandør. Alle disse borgere vil øjeblikkeligt overgå til at modtage sygepleje fra den kommunale hjemmesygepleje.

Forebyggelse og Visitation i Helsingør Kommune orienterede den 27. september alle berørte borgere om ændringerne telefonisk og pr. brev.

Stabil Pleje fortsætter som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Det nuværende Stabil Pleje ApS har været leverandør af sygepleje til Helsingør Kommune siden den 28. april 2016. Kommunen kører regelmæssig kontrol af alle leverandører på sundhedsområdet.