Hvad blev der af delfinen i Øresund?

Øresunds berømte delfin, som 4. august forbavsede alle med sine spektakulære springopvisninger nord for Ven, har siden da været noget omkring i Øresund.

Øresundsakvariets dyrepassere og havbiologer fik tidligt om morgenen den 4. august på Øresund, nærmere betegnet ved nordsiden af Ven tæt ved en opankret coaster, en sjælden oplevelse. En almindelig delfin - eller som den også hedder, kortnæbbet almindelig delfin Delphinus delphis - svømmede og sprang fuld af energi tæt omkring akvariets gummibåd i en times tid, og fotos og videoer er siden hen gået viralt til alle medier i hele Danmark og faktisk også til adskillige medier uden for landets grænser.

Men hvad skete der i realiteten efter dens ophold tæt på coasteren på nordsiden af Ven?

Havbiolog Jens P. Jeppesen fortæller:

Rigtig mange mennesker har kontaktet os for at få mere viden om, hvad der skete med delfinen bagefter, og hvor den svømmede hen? Og vi har faktisk et nogenlunde ”spor” efter den smukke hval. Efter at coasteren var lettet fra dens ankerplads nord for Ven kl. 8 om morgenen den 5. august, blev delfinen faktisk i nærområdet og svømmede i umiddelbar nærhed af en bøje.

Brian Lyck var på pladsen i sin småbåd, og han oplevede også, at delfinen svømmede tæt på hans båd i lang tid. Om aftenen blev delfinen observeret af en masse sejlere i Bäckviken Hamn på Ven, og tidligt næste morgen havde den kredset rundt uden for havnen. Om lørdagen den 6. august var Øresundsakvariets ansatte på vandet igen for at prøve at spore sig ind på, hvor delfinen var, og sent lørdag aften fik vi nys om, at den svømmede rundt inde i Humlebæk Havn, hvor mange sejlere var forundrede over at se en delfin på disse breddegrader.

Den 7. og 8. august blev delfinen set i nærheden af Helsingør Havn, hvor den flere gange var svømmet med lystfiskerskibene ind i både Statshavnen og Nordhavnen, og den 9. august blev delfinen pludselig observeret i Helsingborg Havn på den svenske side af Øresund, hvor den var genstand for adskillige mediers interesse.

Den 11. august var delfinen tilbage omkring Helsingør Havn, hvor den nu svømmede rundt i nærheden af en gul bøje ved siden af færgeterminalen. Om aftenen var den væk fra området, og her slutter sporet indtil videre.

På langfart 

Jens P. Jeppesen siger endvidere:

 - Selvom Øresund er fuld af liv og fisk til netop at kunne ernære en delfin, er der nok ingen tvivl om, at den på sigt kommer til at savne sine artsfæller. Vi håber da også, at den nu er svømmet på langfart efter sin flok eller sine artsfæller ude i Atlanterhavet et sted.

Fakta 

En kortnæbbet almindelig delfin er en slank delfin med tydeligt afsat næb, og voksne dyr er mellem to og to en halv meter lange og vejer typisk mellem 70 og 135 kg. Nyfødte er 80 cm og vejer omkring 10 kg. Den almindelige delfin forekommer i mange egne såsom tropiske, subtropiske og varmt tempererede havområder mellem 10-28 grader, både pelagisk og kystnært, det vil sige i hele Nordatlanten på nær de nordligste og koldeste egne.

Delfinen følger Golfstrømmens udløbere mod nord og kan derfor i visse år forekomme ved den norske kyst og i Nordsøen og endog i Kattegat og Bælthavet, som også er tilfældet i år. Flere gange i år er den set i de indre danske farvande. Delfinen ynder at ride på skibes og store hvalers bovbølger.