Hvad er et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune?

Tirsdag den 1. marts er der møde på Kulturværftet, hvor du kan komme med input til kommunens kommende politik for et værdigt ældreliv.

I løbet af foråret 2016 skal Helsingør Kommune skrive en politik for et værdigt ældreliv. Vi vil gerne invitere alle interesserede til et åbent møde, hvor du får mulighed for at give dine input hertil. 

Mødet finder sted tirsdag den 1. marts 2016 fra kl. 16.00-19.00 på Kulturværftet. Det åbnes af socialudvalgsformand Duygu A. Ngotho og direktør Stella Hansen.

Et værdigt ældreliv kan indeholde mange facetter, og du vil derfor ved dette møde få lejlighed til at deltage i gruppedrøftelser med efterfølgende prioriteringer.

Emner til drøftelse vil bl.a. være: 

  • Bevarelse af evnen til at klare sig selv i hverdagen
  • Samarbejdsrelationer mellem den ældre selv, frivillige kræfter, kommunen og pårørende
  • Graden af valgfrihed ift. kommunens ydelser
  • Sammenhæng i behandlingsforløb.

Mødet vil danne grundlag for Socialudvalgets arbejde med at udvikle den nye politik for et værdigt ældreliv med tilhørende handleplan.

Vi sørger for sandwich og lidt at drikke til alle.

Hvis der er spørgsmål til arrangementet, kan I henvende jer på so@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 09.

Tilmelding til mødet skal ske senest onsdag den 24. februar.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus