Krydset Gurrevej/Rosenkildevej ombygges fra 31. oktober

Krydset er spærret for biltrafik fra den 31. oktober til den 11. november.

Krydset Gurrevej/Rosenkildevej ombygges for at skabe øget sikkerhed og tryghed for blandt andet de mange skolebørn, der til daglig færdes gennem krydset.

Krydset strammes op, så det fremover ikke er muligt at køre gennem krydset med høj hastighed, og med bilkørsel på cykelsti og fortov. Der anlægges støtteheller, så fodgængere og cyklister kan krydse Gurrevej i to tempi. Der anlægges en dobbeltrettet cykelsti, så cyklister, der kommer fra Skolestien og skal til venstre ad Gurrevej mod Helsingør, kan gøre dette lettere og mere sikkert. Og så anlægges der en perron til de ventende buspassagerer ved stoppestedet på Gurrevej, samtidig med at krydset forskønnes med beplantning.

Anlægsarbejdet påbegyndes mandag den 31. oktober og forventes at vare en måneds tid.

For at sikre en hurtigere anlægstid vil krydset være spærret for biltrafik i perioden fra den 31. oktober til og med 11. november.

Det vil i hele perioden være muligt at færdes gennem krydset til fods og på cykel.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører, men håber, at alle vil glæde sig over den øgede sikkerhed og tryghed for alle – ikke mindst skolebørnene.