Midlertidige ændringer i Enhedslistens byrådsgruppe

I perioden fra den 1. november til den 1. januar 2017 sidder Annette Frøhling i Enhedslistens byrådsgruppe i stedet for Haldis Glerfoss.

I perioden fra den 1. november 2016 til den 1. januar 2017 er Enhedslistens Annette Frøhling (1. suppleant) indtrådt i Byrådet i stedet for Haldis Glerfoss, der holder orlov.

Annette Frøhling overtager følgende af Haldis Glerfoss' poster:

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
Bevillingsnævnet
Handicaprådet

Allan Berg Mortensen overtager følgende poster:

Økonomiudvalget
Havnebestyrelsen
Valgbestyrelsen
Parkeringsudvalget (§ 17, stk. 4)
Delegeret til KL