Nationalparken vokser sig større

Antallet af lodsejere, der gerne vil være med i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, er vokset markant i de seneste par måneder.

Foto: Allan Høxbroe

200 lodsejere er blevet til 300 - og hvis du som lodsejer gerne vil være med, er sidste frist den 30. januar. Den 1. februar 2017 lukker muligheden for at tilmelde sig, når de fem kommuner afleverer en samlet afgrænsning over nationalparkområdet til Miljøministeriet. Derfor opfordrer de fem borgmestre nu alle interesserede lodsejere til at kontakte deres kommune i denne uge, hvis de vil være med i nationalparken.


Selvom interessen for at være med i nationalparken er stor, er det dog ikke alle lodsejere, som kommunerne kan sige velkommen til med det samme. Det afhænger af, hvorvidt deres jord allerede grænser op til det planlagte nationalparkområde, eller om de ligger som ”øer”, der er isolerede fra resten af parken.

 

- Vi har flere lodsejere, der meget gerne vil med, men hvor der er et stykke land mellem dem og parkens yderkant. Her kan jeg opfordre til, at naboer får en god snak med hinanden om parkens fordele. Blandt lodsejere har der været rygter om, hvorvidt fx råderetten til egen jord blev indskrænket, når man gik ind i en nationalpark, men her kan jeg melde klart ud: Du bestemmer over din egen jord, og lovgivningen er den samme inden for nationalparkens område som uden for, siger borgmester Benedikte Kiær.


De fem borgmestre i kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør kommuner glæder sig dog allerede nu over den store interesse.

- Det er meget positivt, at flere og flere lodsejere kan se fordelene ved at være med i nationalparken. Nogle af dem vil måske være med til at genoprette naturområder, andre kan se muligheder for vækst i deres produktion af fødevarer, serviceoplevelser eller andet erhverv – og så er der dem, der holder af tanken om at være en del af Danmarks 2. største nationalpark, hvor unik natur og kulturhistorie ligger side om side i landskabet, siger borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær.


Fakta om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Med foreløbig 246 km2 (24.595 hektar) bliver Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Nationalparken er endeligt på plads, når Miljø- og fødevareministeren udpeger bestyrelse og udsteder bekendtgørelsen – formentlig i 2018.

Nationalparken vil gå på tværs af de nordsjællandske jorder og fem kommuner og rumme store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave. Derudover vil nationalparken bestå af små bysamfund, slotte (Kronborg Slot, Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot), sommerhusområder, samt kommunale og private naturområder.

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – fx det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

77 pct. af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder.

Mange naturtyper er repræsenteret:
Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.

Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer