Ny strategi skal styrke samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg

På begge sider af sundet er der nu nikket til den nye HH-strategi, En sammenbunden by.

Strategien ”En sammenbunden by 2035” blev mandag vedtaget i Byrådet i Helsingør og tirsdag i Helsingborgs ”Fullmäktige”. Med en klar vision om at skabe vækst i antallet af arbejdspladser, opstart af virksomheder, uddannelse, bosætning, oplevelser og infrastruktur, vil Helsingør og Helsingborg sikre en stærk udvikling af den nordlige del af Øresundsregionen.

Det overordnede mål for det dansk-svenske samarbejde de kommende fire år er at øge antallet af rejser over Sundet. Efter et fald i antallet af rejsende mellem 2011 og 2014 fladede kurven ud sidste år.

- Det er et faktum, at et øget antal rejser mellem det to byer skaber en bedre integration på mange måder. Sammen er Helsingør og Helsingborg på størrelse med Odense, samtidig med at vi udgør porten til hele Øresundsregionen. Så udgangspunktet for øget vækst og udvikling er godt. Vi er parate til at gribe dette potentiale – og HH-strategien er et skridt på vejen, siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.


Fem fokusområder


I den nye strategi har man valgt at koncentrere sig om fem fokusområder:

  • Destinationsarbejdet, for at øge attraktionskraften som én fælles destination.
  • Arbejdsmarked, der udnytter potentialet for et større udbud af arbejdskraft og job.
  • Byudvikling, for at udvikle det fysiske rum i vores to byer.
  • Videregående uddannelse, for at højne uddannelsesniveauet og fastholde og lokke studerende til
    området.
  • Infrastruktur, med stort fokus på arbejdet for en fast forbindelse.


Fælles kendskab til hinanden

Et større kendskab til udbud og muligheder på tværs af Sundet er et tilbagevendende tema i strategiens fem fokusområder. Det gælder både mulighederne for arbejde og uddannelse, samt kollektiv trafik og muligheder for at cykle.

I destinationssamarbejdet bliver der gjort en ekstra indsats for at samle, markedsføre og udvikle det fælles tilbud indenfor turisme, kultur, sport og store begivenheder. Målet er både at øge kendskabet for dem, der bor i området, men også at lokke turister til vores område.


Mere målrettet indsats

Valget af de fem fokusområder skal bidrage til en endnu mere målrettet indsats, forklarer kommunstyrelsens ordførende i Helsingborg, Peter Danielsson.

- Allerede nu har vi mange værdifulde samarbejder mellem vores byer, fx indenfor skole og kultur. Men vi har valgt netop disse fokusområder for at skabe et målrettet samarbejde over en afgrænset periode.

Som tidligere nævnt har rejsefrekvensen stor betydning for integrationen mellem de to byer.

- Vi har sammen bestilt en undersøgelse, som skal afsløre flere facetter af, hvem der rejser og hvorfor. Vi ønsker at blive endnu skarpere på, hvilke behov vores indbyggere har, så vi dermed kan målrette indsatserne endnu mere, fortæller Benedikte Kiær og Peter Danielsson.

Resultatet af undersøgelsen forventes med udgangen af 2016.

Se strategien 'En sammenbunden by'