Anbefalinger fra Tryghedsudvalget skal øge trygheden i Helsingør Kommune

Det særligt nedsatte udvalg for Tryghed og Forebyggelse har afsluttet sit arbejde med 16 nye anbefalinger, der skal styrke indsatsen for mere tryghed

Mere tryghed i boligområderne, bedre greb om familier hvor børn og unge er på vej ud i en dårlig adfærd og bedre samarbejde på tværs mellem erhvervsliv, foreninger, familie og kommune. Sådan lyder hovedbudskaberne i de nye anbefalinger fra Udvalget for Tryghed og Forebyggelse.

Det særligt nedsatte udvalg for Tryghed og Forebyggelse afslutter nu sit arbejde med 16 nye anbefalinger, der skal styrke indsatsen for mere tryghed for Helsingør Kommunes borgere. Udvalget har arbejdet i godt et år og har undervejs bl.a. været på studietur til Gjellerup ved Århus og afholdt tryghedsvandringer i de store boligområder i Helsingør, Vapnagaard og Nøjsomhed.

De 16 anbefalinger udspringer af tre opmærksomhedspunkter:
• Forældre skal have og tage ansvar
• Børn i førskolealderen
• Den røde tråd i indsatserne

Forældreansvar og samarbejde

Derudover har der i årets løb meget tydeligt tegnet sig en række temaer, som anbefalingerne oplagt kan knyttes til. Det handler bl.a. om forældreansvar, tæt samarbejde med familierne og opmærksomhed omkring udsatte børn allerede før skolealderen. Det handler også om målrettede indsatser for børn og unge - bl.a. for at undgå hashmisbrug - og øget fokus på job og uddannelse. Derudover har tryghed i boligområderne fyldt meget i udvalgsarbejdet, ligesom samarbejde med foreninger og erhvervsliv har været et omdrejningspunkt.

Formand for Tryghedsudvalget Katrine Vendelbo Dencker udtaler:

- Vi har haft et rigtig godt udvalgsarbejde med fokus på at få tingene på bordet og fundet konkrete løsninger. Hele vejen rundt om bordet har deltagerne virkelig budt ind, og jeg er meget stolt af de anbefalinger, vi nu kan præsentere. Der er brug for, at der sker noget – vi ønsker alle sammen ro og orden i boligområderne og et natteliv, vi har lyst til at færdes i. Jeg kan da også med glæde konstatere, at flere af de punkter, vi har bragt frem, allerede nu er taget ind i kommunens arbejde og planlægning. Det forventer jeg bestemt, at vi også vil se med resten af anbefalingerne.

Læs rapporten med de 16 anbefalinger