Nyt intranet for Helsingør Kommune

Her kan du hente plakaten for den nye Kilden:

Plakat for den nye Kilden