Nyt koncept for fødsels- og familieforberedelse kommer til Helsingør

Nu kan også Helsingør Kommune tilbyde kommende forældre en håndsrækning i forberedelserne til livet som familie.

Familieiværksætterne, der er udviklet af Fonden for Socialt Ansvar, er et tilbud til kommende forældre med første barn på vej. Tirsdag den 14. juni mødtes de forskellige faggrupper bag Familieiværksætterne til kick-off på Kulturværftets Lille Scene. Sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger og psykologer med flere var mødt op for at blive klogere på, hvordan de sammen kan skabe et meningsfuldt forløb for de nye forældre.

- Jeg ser en stor styrke i, at Familieiværksætterne er en investering i den meget tidlige forebyggelse, som vi hele tiden arbejder med i Helsingør Kommune, hvor tidlig indsats både i alder og problematik er et vigtigt fokusområde. At investere i børns fremtid er den bedste investering vi kan lave, og den investering går gennem forældrene til at starte med, lød det fra Christian Holm Donatzky, formand for Børne- og uddannelsesudvalget, på kick-off mødet.En god start på familielivet

Familieiværksætterne er et gratis tilbud til alle nye forældre. Formålet er at give information, råd og inspiration til en god start på livet som familie og at ligestille mænd og kvinder i forældreskabet. Der er fokus på både mor, far og det nye barn allerede fra graviditeten - og trivsel, sundhedsfremme og netværk er alle emner, der bliver taget fat i.

- Jeg ser Familieiværksætterne som en oprustning af Sundhedsplejens tilbud til førstegangsforældre. Vi kommer til at følge familierne tidligere i graviditeten, være i tættere kontakt og samtidig bliver mor og far inddraget på lige fod. Det mener jeg er en stor styrke i det her koncept, siger leder af Sundhedsplejen i Helsingør Kommune, Jane Tanghøj.

Opstart ved 26. graviditetsuge

Familierne deltager på et hold sammen med 8-10 andre forældrepar eller eneforældre. Mødegangene veksler mellem oplæg, øvelser og udveksling af erfaringer mellem deltagerne. Underviserne er sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, talepædagoger, pædagoger, fysioterapeuter, bankrådgivere, jurister og tandplejere.

Forløbet består af 13 mødegange, som starter op omkring 26. graviditetsuge, og strækker sig over et år. Undervejs er der oplæg om mange forskellige temaer fx økonomi og orlov, netværk og relationer, graviditet og fødsel, familieliv og parforhold samt barnets udvikling og trivsel. Mødre- og fædregrupper dannes på baggrund af holdene.

Det lokale erhvervsliv er med

Det lokale erhvervsliv er også repræsenteret i forløbet, i form af bankrådgivere og advokater fra Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Advokat Huset Nordsjælland, der er med som undervisere på flere kursusgange.

Familieiværksætterne er finansieret af kommunale midler og er en del af budgetforliget for 2015.

tilmelding og yderligere information

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer