Nyt plejehjem på vej i Hornbæk

På Sauntevej i Hornbæk er et nyt plejehjem på vej. Når plejehjemmet står færdigt i 2019, skal det erstatte Bøgehøjgård.

I øjeblikket ligger der en bar mark på Sauntevej ved siden af Stenstrupgård. Men sådan skal det ikke blive ved med at være.

En lokalplan er i høring, og den skal bane vejen for et nyt plejehjem i Hornbæk. Når plejehjemmet står færdigt i 2019, skal det erstatte det nedslidte plejehjem Bøgehøjgård.

- Vi glæder os meget til det nye plejehjem, som vi får lov at sætte vores fingeraftryk på, fordi vi er inddraget i processen omkring byggeriet, siger plejehjemsleder Bodil Bækgaard:

- Vi lægger vægt på, at det nye plejehjem bliver hjemligt for beboerne og samtidig får et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi tænker smarte arbejdsgange ind i dagligdagen.

Samarbejde med OK-Fonden 

Det er OK-Fonden, som i samarbejde med Helsingør Kommune skal drive det nye plejehjem. OK-Fonden er bygherre og ejer af plejeboligerne, som opføres efter loven om almene boliger. Fonden udlejer boligerne til beboerne, som er visiteret af Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen, som vil blive åben for alle borgere.

- Tanken er, at plejehjemmet skal være et åbent hus, som kan bruges af alle i Hornbæk. Her skal være en café, hvor alle kan komme, og udenfor anlægger vi en legeplads, som selvfølgelig henvender sig til beboernes børnebørn, der kommer på besøg, men som forhåbentlig også kan tiltrække andre børn i Hornbæk. Det er blot nogle af de forslag, som er på tegnebrættet, fortæller projektleder Inge Metha Schmidtsdorff fra Helsingør Kommune.

Bodil Bækgaard supplerer:
- Vi har tradition for at samarbejde med lokalsamfundet, og vi oplever en stor opbakning til vores aktiviteter på Bøgehøjgård. Det glæder vi os til at udbygge på et nyt fantastisk plejehjem.

51 plejeboliger

Det nye plejehjem skal huse 51 plejeboliger, og der skal være mulighed for at udvide med yderligere 12 boliger, hvis behovet opstår. I tilknytning til plejehjemmet bliver der tidssvarende og moderne træningsfaciliteter.

Høringsperioden for lokalplanforslaget for det nye plejehjem slutter den 27. april. Herefter skal lokalplanen godkendes endeligt, og der skal udskrives en arkitektkonkurrence.

- Vi håber, at vi kan offentliggøre et vinderprojekt inden sommerferien. Hele 2017 vil gå med detailprojektering og efterfølgende udbud for at finde en hovedentreprenør. Planen er, at byggeriet går i gang i januar 2018, og plejehjemmet skulle gerne stå færdigt til indflytning i juni 2019, siger Inge Metha Schmidtsdorff.

OK-fonden overtager driften af plejen på det nuværende Bøgehøjgård den 1. januar 2017.