OK-Fonden skal bygge nyt plejehjem i Hornbæk

Non-profit organisationen OK-Fonden skal sammen med Helsingør Kommune stå bag byggeriet af et nyt plejehjem i Hornbæk.

Helsingør Kommune har valgt OK-Fonden som samarbejdspartner i byggeriet og driften af et nyt plejehjem i Hornbæk, der skal stå klar til indflytning i foråret 2019. Valget er faldet på OK-Fonden, bl.a. på baggrund af de værdier for det gode plejehjemsliv, som non-profit organisationen tager udgangspunkt i.

For at skabe en hjemmelig atmosfære på det nye plejehjem vil OK-Fonden bl.a. indrette plejehjemmet, så det signalerer hygge og varme, og give beboerne mulighed for at holde kæledyr.

OK-Fonden har desuden som klar målsætning, at man vil invitere både naboer, frivillige, skole, børneinstitutioner, spejdere, idrætsforeninger og handlende til et samarbejde om at afdække potentialer for et samspil. Det kan fx være større skoleelever, der lærer de ældre at anvende pc, eller det kan være gymnastik for beboerne med deltagelse af et hold børnehavebørn.

Spændende og nyskabende samarbejde

Alt i alt er der ifølge fungerende borgmester Ib Kirkegaard basis for et meget spændende og nyskabende samarbejde:

- Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning med en nonprofit-organisation, som der er bred politisk opbakning til i kommunen. OK-Fonden har stor erfaring med både plejehjemsbyggeri og plejehjemsdrift, og de har præsenteret os for en række spændende ideer, der skal styrke det gode plejehjemsliv. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

Også fungerende formand for socialudvalget i Helsingør Kommune, Duygy A. Ngotho, glæder sig meget til samarbejdet:

- Varmt velkommen til OK-Fonden. Jeg tror på, at vi sammen får bygget et rigtig godt plejehjem her i Hornbæk. Det er en vigtig investering i et godt ældreliv – og det er en vigtig investering for lokalområdet og for kommunen. Jeg ser det desuden som en god investering i medarbejderne – det er dem, der driver værket i dagligdagen, og også dem, der skal præge de nye rammer. De får bestemt også noget at glæde sig til her.

Fakta:

  • Den nye selvejende institution overtager medarbejderne og driften af Bøgehøjgård fra den 1. januar 2017. Det nye plejehjem forventes færdigt i marts 2019.
  • Helsingør Kommune har afsat 67 mio. kr. til den kommunale del af anlægsprojektet. Herudover skal kommunen betale 10% af anskaffelsessummen for boligdelen (der bygges efter lov om almene boliger).
  • Boligdelen inkl. fællesarealer udgør 3.275 m2. Der bliver 48 almindelige plejehjemsboliger, heraf 1 ægteparbolig + 3 aflastningsboliger. Den samlede bebyggelse bliver på ca. 5675 m2.
  • Lokalplanforslag for området bliver behandlet i Udvalget for Teknik, Miljø og Klima den 9. februar 2016 og forventes endeligt vedtaget ultimo juni 2016. Inden da vil forslaget komme i høring.
Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer