Så er der igen fest og fejring af de frivillige fritidsledere

Idræts- og Fritidsforum og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har den store glæde at invitere frivillige fritidsledere fra hele kommunen til galla.

Lørdag den 12. november mellem kl. 18 og 23 inviterer Idræts- og Fritidsforum og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget til Frivilliggalla.

Aftenen byder på spisning, underholdning af mange slags og hyggeligt samvær, hvor frivillige mødes på kryds og tværs. Der inviteres frivillige fra børne- og ungeforeninger, aftenskoler, kulturelle og sociale foreninger til gallafesten, der finder sted på Kulturværftets Lille Scene.

Der uddeles to priser til frivillige som anerkendelse og påskønnelse af den frivillige indsats. Fritidslederprisen gives for en stor indsats som fritidsleder. Innovationsprisen gives for skabelse af en ny aktivitet i foreningen.

Indstillinger til prismodtagere til de to priser - med en fyldestgørende begrundelse - indsendes senest den 31. oktober 2016.

Fakta om fritidslederprisen

Fakta om innovationsprisen

Tilmelding til Frivilliggalla

Tilmelding til Frivilliggalla på folkeoplysning@helsingor.dk senest den 31. oktober 2016.

Tilmeld dig via mail

Skriv navn på kontaktperson og deltagere fra jeres forening.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab forbeholder sig ret til at sortere i tilmeldingerne, hvis det maksimale deltagerantal på 120 overskrides.

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus