Sig farvel til dit oliefyr - gratis info-aften

Kom og hør om de energirigtige alternativer til dit oliefyr onsdag den 9. november i Toldkammeret.

Som et led i regeringens omstilling af Danmark til grøn energi er det ikke længere muligt at få installeret nyt oliefyr, hvis man har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme eller naturgas. Under alle omstændigheder skal man overveje, hvad man vil gøre den dag, ens oliefyr ikke kan mere.

Helsingør Kommunes Klimasekretariat inviterer derfor til møde:

Onsdag den 9. november kl 19-21.30 i Toldkammeret, Havnepladsen 1 i Helsingør.

På mødet fortæller vi om de klimarigtige alternativer du har, hvis du står overfor at skulle skrotte et nedslidt oliefyr (eller gasfyr), herunder f. eks. varmepumpe, solenergi, jordvarme eller træpillefyr.

Alternative opvarmningsformer

Den første time vil en uvildig energirådgiver fra EnergiTjenesten fortælle om skift af olie- og naturgasfyr til andre opvarmningsformer, alternative opvarmningsformer vil blive gennemgået, ligesom oplægget vil berøre økonomiske forhold, herunder finansiering og muligheder for økonomisk støtte.

Herefter vil det være muligt at få individuel vejledning i et tilstødende lokale på standene for EnergiTjenesten, Helsingør Kommune, Forsyning Helsingør og Energistyrelsen, der i øjeblikket har varmepumper som fokusområde. Endelig er Kommunens håndværksvirksomheder inviteret ind på en fællesstand ved arrangementet.

På Forsyning Helsingør og Helsingør Kommunes stand kan du f. eks. få oplysninger om udbygningsplaner for fjernvarme. Du kan også få at vide, hvilke krav der stilles i forbindelse med ændring af opvarmningsform og sløjfning af olietanke mv. Endelig kan du få vejledning i at benytte Helsingør Kommunes ansøgningsportal Byg og Miljø.

 Tilmelding skal ske til kmn55@helsingor.dk.

Tilmeld dig mødet

 Læs mere og besvar et spørgeskema om varmekilder og energiplanlægning

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus