Uddannelse på tværs af Sundet

Helsingør Kommune og UU-Øresund har startet et nyt samarbejde med Campus Helsingborg om uddannelsesmuligheder på tværs af Øresund.

Et nyt samarbejde mellem Helsingør Kommune, UU-Øresund og Campus Helsingborg skal udbygge og forbedre uddannelsesmulighederne i Øresundsregionens nordlige del. Samarbejdet på tværs af Sundet åbner nye muligheder for at studere i nærområdet, hvilket bl.a. kan betyde en lettelse af boligsituationen for de unge, ligesom den lokale tilknytning kan være vigtig for mange.

Samarbejdet med Campus Helsingborg har foreløbig to spor:

1. Sammen med Studievalg København, der vejleder de unge omkring videregående uddannelse, og Erhvervsskolen Nordsjælland, der bl.a. udbyder teknisk gymnasium (HTX), arrangerer Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) en guidet tur til åbent hus på Campus Helsingborg torsdag den 17. marts 2016. Scandlines Helsingør-Helsingborg har sponsoreret billetterne. Målgruppen er unge, der er ved at afslutte deres gymnasiale uddannelse og som evt. kunne være interesserede i at studere i Helsingborg.

2. Sammen med Erhvervsskolen Nordsjælland, VUC Nordsjælland og 10. klasseskolen inviterer Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) unge i folkeskolens afgangsklasser og unge, der er startet på et gymnasialt forløb, til at besøge Campus Helsingborg. Dette arrangement finder sted til april.

Centerleder hos UU-Øresund, Jens Christy, udtaler:
- Når vi skal vejlede de unge om uddannelse, er det vigtigt at åbne alle mulighederne. Derfor ser vi det som en klar fordel for unge i vores del af Nordsjælland, at der findes højt kvalificerede uddannelser 20 minutter væk. Der findes allerede et tværgående samarbejde om uddannelse mellem de to kommuner, og vi vil med dette initiativ bygge en klods mere på uddannelsesbroen tværs over Sundet. 

Fakta om Campus Helsingborg

Campus Helsingborg er en del af Lunds Universitet, der har 42.000 studerende. De 5000 studerer i Helsingborg.
På Campus Helsingborg udbydes flere ingeniørstudier indenfor byggeri, elektronik og data, samt kandidatstudier i fx strategisk kommunikation, logistik, modevidenskab og service management.