Chikanebrev til skoleleder politianmeldt

I et brev til skoleleder Kari Jørgensen fremkommer en anonym brevskriver med meget grove beskyldninger - brevskriveren er nu blevet politianmeldt.

I fredags modtog skoleleder på Helsingør Skole Kari Jørgensen et chikanebrev på sin private adresse. Brevet er anonymt, men det fremgår, at det skulle være afsendt af en eller flere medarbejdere på skolen.

I brevet fremkommer en række meget personlige og meget grove beskyldninger mod flere ledende medarbejdere på skolen. Alle beskyldningerne i brevet har ingen hold i virkeligheden, men er deciderede løgnehistorier.

Derfor har Helsingør Kommune valgt at anmelde det pågældende chikanebrev til politiet. Desuden har der i dag været afholdt møder med tillidsrepræsentanter fra skolen, fællestillidsrepræsentanter fra Helsingør Lærerforening, BUPL, FOA og HK, skolens MED-udvalg, skolelederforeningen og skolens øvrige ledelse. Der er fra alle sider fuld opbakning til at politianmelde brevet, ligesom alle på det kraftigste tager afstand fra såvel indhold i brevet samt den anonyme chikane.

Helt uacceptabelt

Direktør i Helsingør Kommune Marianne Hoff Andersen har forståelse for, at der kan opstå debat om ledelsens dispositioner, og at nogle kan være utilfredse. At sende et anonymt chikanebrev med grundløse beskydninger og løgne er dog helt uacceptabelt:

- Det strider mod alt, hvad vi arbejder for i Helsingør Kommune, at man sender anonyme chikanebreve. Vi vil ikke acceptere, at vores ledere eller nogen som helst andre ansatte i kommunen skal udsættes for den slags ondsindet og nedværdigende chikane. Mennesker, der sender den slags breve fortjener i mine øjne ikke at være forbillede for og arbejde med det dyrebareste vi har, nemlig vores børn og unge.

Hun fortsætter:

- Jeg er meget tilfreds med, at samtlige faglige organisationer på skoleområdet, og dermed alle medarbejderrepræsentanter sammen med alle skolelederne er helt enige om at tage afstand fra brevet. Vi har et rigtig godt samarbejde, og vi er heldigvis enige om, at vi skal det her til livs, så vi kan komme videre med det vigtigste, nemlig hele tiden at have fokus på elevernes trivsel og læring på Helsingør Skole.

Fuld enighed om sms-løsning

I forbindelse med den netop gennemførte varslingsrunde har det været fremme i nogle medier, at medarbejdere skulle være blevet varslet om opsigelse via sms, hvilket også fremgår af det anonyme brev. Det faktuelle i den sag er, at det på forhånd var aftalt i fuld enighed mellem ledelsen og medarbejderne i samarbejdsudvalget (MED-udvalget), at de berørte medarbejdere ville modtage en sms om indkaldelse til møde tidligt om morgenen, inden de mødte på arbejde. Det er blandt andet sket for at undgå, at man skulle sidde sammen, eller man skulle afbryde berørte medarbejdere eksempelvis i en undervisningssituation.

Ud over at det pågældende brev nu er blevet anmeldt til politiet, så har Helsingør Kommune i samarbejde med alle de berørte faglige organisationer besluttet at indgive en anmeldelse til Arbejdstilsynet for at få deres vurdering af arbejdsmiljøet på Helsingør Skole. Ved denne vurdering og undersøgelse vil de faglige organisationers fællestillidsrepræsentanter indgå i en referencegruppe.

Læs det anonyme brev

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer