Det nye ældreråd er valgt

Det står nu klart, hvem der skal sidde i Helsingør Kommunes Ældreråd fra den 1. januar og de kommende fire år.

Fakta om valgresultatet:

- Stemmeprocenten var 23,1 procent, og der blev afgivet 4.278 stemmer, heraf 3.075 digitale og 1.203 brevstemmer.

- Valget blev gennemført som en kombination af digitalt valg og brevstemmevalg fra 22. oktober til og med 5. november 2017.

- 18.559 borgere over 60 år i Helsingør Kommune var stemmeberettigede: 14.321 digitale vælgere og 4.339 vælgere, som var fritaget for digital post og kunne stemme pr. brev.

Ældrerådet i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2018:

Anne Lise Lassen

Bjarne Rodenkam Jørgensen

Carsten Lind Olsen

Gitte Stubtoft

Jeithi Lilhammer-Karlsen

Jens Kirkegaard

Knud Rosted

Mona Westermann

Vagn Carlsen

 

Suppleanter til Ældrerådet:

Jette Lützhøft

Per Thordal

Erik Bruun

Chris Povlsen

Kirsten Kjær

Ole Berger Wellendorph

Den nye formand bliver valgt på Ældrerådets første møde i 2018.

Læs om Ældrerådets arbejde