Elever skal øge borgernes sundhed

Anden elevudfordring i ’Boost - Innovativ Skole i Helsingør Kommune’ er at finde ideer til bedre sundhed hos Helsingør Kommunes borgere.

I hele næste uge arbejder alle 6.900 elever i Helsingør Kommunes folkeskoler med ideer til, hvordan borgerne kan blive sundere. I grupper skal eleverne finde ideer, designs, der eksempelvis kan sænke borgernes alkohol- og tobaksforbrug, øge deres motion, forbedre deres kost og give bedre mental sundhed.

Byrådets valg af ’Sunde Borgere’ som andet tema ud af tre innovative forløb i Boost, er ikke tilfældigt. Dels er Byrådet netop nu i gang med at udvikle en sundhedspolitik, der skal gælde fra 2017 til 2022. Dels viser en undersøgelse fra Region Hovedstaden, at borgerne i Helsingør Kommune har visse sundhedsudfordringer i forhold til regionens andre 28 kommuner. Det er på områderne ’overvægt’, ’bevægelse’ og ’mental sundhed’, at Helsingør-borgerne klarer sig dårligere end gennemsnittet af de andre kommuner.

- Jeg glæder mig til at se, hvilke sundhedsløsninger børnene kan udvikle i projektugen. Det engagement og den fantasi, de lagde for dagen, da de i Boost-projektugen sidste år fandt integrationsløsninger for kommunens flygtninge, var imponerende. Jeg er sikker på, at børnene får en lærerig uge, og kommunen får en masse inspiration til det kommende arbejde med sundhed, siger borgmester Benedikte Kiær.

Bedste designs går videre til Battle

Forløbet af elevernes sundhedsudfordring er ligesom sidst, at eleverne arbejder en uge med at finde gode ideer og laver modeller af deres løsninger. Eleverne arbejder efter ’Design to Improve Life’-kompasset, som er en konkret metode til at arbejde innovativt. De bedste ’designs’ bliver udvalgt til et Battle den 9. marts, hvor en endelig vinder bliver kåret af en ekspertjury. Som mange kan huske, vandt Velkomstkufferten, designet af 1. B på Byskolen, sidste gang.

Alle lærere, pædagoger og skoleledere har fået undervisning i at arbejde med Kompasset i folkeskolen. Og erfaringerne fra første udfordring er, at alle elever fra 0. klasse til 10. klasse er i stand til at skabe kreative og brugbare løsninger med Kompasset i hånden.

- Målet med Boost er ikke blot de tre udfordringer, siger Benedikte Kiær:
- Målet er, at vi i Helsingør Kommunes skolesystem uddanner Danmarks mest innovative børn. Det at kunne arbejde med innovation og finde frem til innovative løsninger, er helt essentielt, når man skal klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Og her ønsker vi at give vores børn en fordel på arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.

Boost består af innovations-uddannelse af undervisere og ledere i folkeskolen og de tre udfordringer.

I sidste udfordring til efteråret skal eleverne give deres bud på, hvordan Helsingør bliver en bedre ’unge-kommune’.

'Boost - Innovativ Skole i Helsingør Kommune' bliver til i et samarbejde mellem Helsingør Kommune, INDEX: Design to Improve Life og Professionshøjskolen Metropol.